Sinus-functie

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
De lengte van de lijnstukken PQ en OP zijn berekend met de Cabri-functie "Lengte en afstand".
De waarde van sin(AOP) is berekend met de formule
   sin(AOP) = PQ / OP

De grootte van hoek AOP is omgerekend in radialen; zie daarvoor het berekeningsresultaat hoek AOP = ... rad.
Deze laatste waarde, a, is gebruik in de uitdrukking sin(a), dat het getal achter 'Resultaat = ' oplevert.

Door de positie van de punten A en P te wijzigen wordt ge´llustreerd, dat de berekende waarden worden aangepast.

De animatie kan worden gestopt door te klikken in het Java-venster. Opnieuw klikken start de animatie weer.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[calc3_m.htm] laatste wijziging op : 10-01-2001