Middelloodlijn

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Opdracht 1
bij Meetkundige plaatsen

Het punt X wordt verplaatst over de middelloodlijn van het lijnstuk AB.
Door Cabri wordt daarbij de lengte van de lijnstukken XA en XB berekend.
Hiermee wordt ge´llustreerd dat de punten van de middelloodlijn gelijke afstand hebben tot de eindpunten van het lijnstuk.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[mp1_m.htm] laatste wijziging op : 13-02-2000