Parabool: meetkundige plaats van de middens van evenwijdige koorden

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!
 
Door het willekeurige punt P van de parabool is een koorde  PQ getekend die evenwijdig is met de lijn XY.
De meetkundige plaats van het midden M van PQ wordt getoond.

Via het punt X kan de lijn XY worden gedraaid.
Via het punt R kan de richtlijn van de parabool een andere positie krijgen.
Via het punt F kan de gedaante van de parabool eveneens worden gewijzigd.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam


[parabwm.htm] laatste wijziging op : 24-11-2003