Raaklijnen

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Opdracht 6
bij Raaklijnen

Uit de stelling van Pascal volgt een methode voor het construeren van een raaklijn in een punt aan een cirkel.
Hiernaast is deze methode ge´llustreerd.
De raaklijn in A kan worden geconstrueerd door het punt B' (van de concyclische zeshoek ABA'B'C') te laten samenvallen met het punt A.
Allereerst wordt de as van collineaire punten LM geconstreerd.
Het punt K wordt dan gevonden als snijpunt van de lijnen LM en A'B.

Verschuif het punt hulp naar links om deze constructie zichtbaar te maken.

Dan is KA een raaklijn aan de cirkel.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[raaklijn6_m.htm] laatste wijziging op : 09-03-2000