Assen van een ellips bij scheve spiegeling van een cirkel

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Verplaats het middelpunt M van de cirkel zo, dat het samenvalt met het snijpunt van de lijnen m en r.

Via het punt "Hulp" kunnen twee hulplijnen worden zichtbaar gemaakt, die gebruikt kunnen worden bij de constructie van de assen van de ellips.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2001 PandD Software - Rotterdam


[schspiegel3_m.htm] laatste wijziging op : 16-08-2001