Transformatie 4

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Het punt X ligt op een cirkel met middelpunt C (versleepbaar). De grootte van de cirkel kan eveneens worden gewijzigd.
De matrix tussen [ en ] bepaalt een transformatie.
Het punt X' is het beeld van X bij de transformatie met die matrix..

Door te klikken in het Java-venster stopt de animatie. Opnieuw klikken start te animatie weer.

De punten a, b, c, d bepalen de waarden van de elementen in de matrix (alle tussen -5 en 5).
Door verplaatsing van die punten kunnen de waarden van die elementen in de matrix worden gewijzigd.

Door het punt M naar rechts te verplaatsen kan de meetkundige plaats van het punt X' worden zichtbaar gemaakt.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2004 PandD Software - Rotterdam


[p:transf_m4.htm] laatste wijziging op : 26-10-2004