Cabri 3D

Overzicht  ][  Overzicht stereo | Cabri Geometry | Meetkunde | Home


§ Klik hier voor Cabri 3D applets.
§ Klik hier voor de nieuwe functies in Cabri 3D versie 2

Overzicht terug
  1. Beschrijving
  2. Cabri 3D in enkele 'klikken'
  3. Ruimtemeetkunde
  4. Cabri 3D pagina's
  5. Construtie en manipulatie
  6. CabriML en HTML
  7. Informatie
    o.a. demo-versie, taalmodule
                    cabri3D

c3d1 1. Beschrijving terug
Cabri 3D is een programma voor het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waardoor gebruikers in staat zijn 3D-figuren op te bouwen en te manipuleren.
Cabri 3D is gebaseerd op de 3e generatie Cabri-technologie
c3d0 2. Cabri 3D in enkele 'klikken' terug
De volgende ruimtelijke objecten kunnen direct worden getekend:
punten, lijnen, lijnstukken, halve lijnen, vectoren, cirkels en kegelsneden, vlakken, driehoeken, veelhoeken, bollen, cilinders, kegels, regelmatige veelvlakken, transformaties (ruimtelijke afbeeldingen, zoals puntspiegeling, lijnspiegeling, vlakspiegeling, rotatie om een as).

De constructie kan worden verduidelijkt met grafische attributen, zoals kleur, textuur, stijl.
De tekening kan vrij in de ruimte worden bewogen. Voorts bevat Cabri 3D standaard 15 verschillende projectiemethoden.

De afbeeldingen kunnen worden geplaatst op meerdere pagina's, eventueel voorzien van tekst.
Afbeeldingen kunnen worden opgenomen in documenten.
Afbeeldingen kunnen als interactieve documenten worden geŽxporteerd naar andere Windows toepassingen (zoals Powerpoint) en naar HTML pagina's (zie paragraaf 6).

cd32 3. Ruimtemeetkunde terug
De ruimtemeetkunde wordt meestal onderwezen in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs.
Veel gebruikers van Cabri Geometry II construeerden reeds met dat programma 3D-figuren, vaak met veel geduld en speciale middelen, omdat die software nu eenmaal specifiek voor 2D is ontwikkeld.
Cabri 3D bevat de ontbrekende elementen, niet alleen wiskundig, maar ook op het niveau van de aanzichten en projectiemethoden.

Ruimtelijke figuren geven een goed model van de werkelijkheid. Het manipuleren met 3D-objecten, zoals vlakken, veelvlakken, cilinders en bollen, is een aantrekkelijke en leerzame bezigheid.
Cabri 3D gebruikt de OpenGL technologie waardoor een optimaal gebruik kan worden gemaakt van de meest recente grafische kaarten. De verkregen objecten verschillen in meerdere opzichten van de gebruikelijke ruimtelijke draadmodellen.

Door het ontbreken van de juiste software en de moeilijkheid 3D-objecten te visualiseren is ruimtemeetkunde vaak een beperkt leerdoel. In deze nieuwe context biedt Cabri 3D aan leraren en onderzoekers een volwaardig middel om nieuwe eigenschappen en stellingen te ontdekken.

cd33 4. Cabri 3D pagina's terug
Een Cabri 3D document bestaat uit een aantal pagina's, waarop een of meer aanzichten (indien gewenst via een andere projectiemethode) van de ruimtelijke figuur kunnen worden opgenomen. Elk aanzicht kan gemakkelijk worden verplaatst, ook gedurende de constructie.

Een tekening kan worden gekopiŽerd naar het 'clipboard' in 'high resolution' om daarna te worden gebruikt als illustratie in andere documenten. Dit geeft betere resultaten, zeker voor wat betreft de nauwkeurigheid, dan een directe kopie vanaf het scherm. Hetzelfde geldt voor de via deze methode verkregen afdrukken op papier.

cd34 5. Constructie en manipulatie terug
Tijdens de constructie van een ruimtelijk object kan dit reeds worden verplaatst, waarbij de projectie onmiddellijk wordt bijgewerkt. Het selecteren van een object kan direct plaats vinden, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van de overige objecten gehandhaafd blijft. Bijvoorbeeld. Een snijpunt van een lijn en een vlak kan achteraf worden bepaald.
Een veelheid aan grafische attributen (kleur, dikte, textuur) kan worden gebruikt om de objecten duidelijk weer te geven.

§ Klik hier voor de nieuwe functies in Cabri 3D versie 2

cd35

cd37

6. CabriML en HTML terug
Het formaat van de Cabri 3D bestanden is gebaseerd op de XML standaard (CabriML genoemd). Daardoor is het mogelijk de bestanden eenvoudig te wijzigen.
Een Cabri 3D 'plugin' maakt het mogelijk dynamische figuren te publiceren op internet en in andere tekstdocumenten.

§ Klik hier voor meer informatie over de Cabri 3D plug-in.
§ Klik hier voor een overzicht van voorbeelden van Cabri 3D applets.
§ Klik hier voor de nieuwe functies in Cabri 3D versie 2

 

7. Informatie terug

Klik hier voor informatie mbt. de Cabri 3D demo-versie.

cabrilog cabrilog2
§ E-mail: info@cabri.com / Cabri-Homepage: http://www.cabri.com/
§ Voor levering van Cabri 3D in Nederland: Rhombus (Antwerpen)
.
§ Taalmodule Klik hier voor de Nederlandse taalmodule van Cabri 3D versie 1.0 (ZIP-bestand, ca. 14Kb).
Het hierin opgenomen bestand <strings_nl_nl.cg3> moet worden geplaatst in de subdirectory <etc> van de programmadirectory van Cabri 3D.
Nb. Bedoelde taalmodule wijkt, wat betreft de gebruikte terminologie, af van de door Cabrilog bijgeleverde Vlaamse taalmodule.
§ Nieuw in versie 2 Klik hier voor nieuwe functionaliteit in Cabri 3D versie 2

begin pagina
[p:cabri3d.htm] laatste wijziging op: 17-09-2008 (30-10-06)