Cabri 3D, versie 2… Een numerieke revolutie!

Nieuwe functionaliteit ][ Cabri 3D


Nieuwe functionaliteit begin pagina
(en herkenbaar voor gebruikers van Cabri Geometry II)

De volgende functies zijn nieuw in Cabri 3D versie 2:

Voorbeeld 1: afstanden, hoeken, inhoud terug

vs2vb1 In de figuur hiernaast zien we:
  • de inhoud I van een kegel
  • de lengte TR van het apothema
  • de hoogte T'M' en de straal M'R' van de grondcirkel
  • een hoek tussen twee beschrijvenden (R'T'S')

Deze berekeningen zijn gemaakt met de nieuwe functies in Cabri 3D (zie hieronder) via eenvoudige selecties.

vs2vb1b

Voorbeeld 2: vergelijkingen van vlakken en lijnen terug

vs2vb2 In nevenstaande figuur zien we:
  • de vlakken z = 0 en 3x - 2y +3z = 22
  • de normaalvector (3, -2, 3)
  • de lijnen l, m, n met hun vergelijkingen
  • co÷rdinaten van de punten A en A'

Merk op dat het verband tussen de co÷rdinaten van punten op een lijn wordt weergegeven als een stelsel vlakken!

Voorbeeld 3: het spoor van een lijnstuk terug

vs2vb3 In de figuur hiernaast is het spoor getekend van een lijnstuk AB, met A en B elk op een cirkel (met gelijke straal).
De punten A en B kunnen via de (eveneens nieuwe functie) Animatie met een van elkaar onafhankelijke 'snelheid' over de cirkels worden verplaatst.
Het spoor vormt (in dit geval) een hyperbolo´de (regeloppervlak).

Voorbeeld 4: Objectenoverzicht terug

vb41 vb42 In het Objectenoverzicht worden de objecten getoond waaruit de figuur is opgebouwd, samen met de objecten die bij de constructie van het betreffende object zijn gebruikt (in volgorde van de constructie).

vb43


begin pagina
[p: versie2.htm] laatste wijziging op: 17-09-2008