Meetkundige plaats op een rooster (met CabriPlus)

[ CabriPlus | Cabri | Meetkunde ]


We gaan uit van een willekeurig roosterpunt P en een basisdriehoek ABC.
We bepalen van het punt P de voetpuntsdriehoek A'B'C' tov. driehoek ABC.

 

figuur 1 plusmp1 De hoekpunten A,  B, C zijn eveneens roosterpunten. Van driehoek ABC is ook de omcirkel getekend.

Ten einde de oppervlakte van de voetpuntsdriehoek te onderzoeken, tekenen we om het punt P een cirkel, waarvan de oppervlakte evenredig is met de oppervlakte van de voetpuntsdriehoek.

figuur 2 plusmp2
  
In deze figuur is de meetkundige plaats getekend van het cirkeltje rondom P, als P het rooster doorloopt.

We merken op, dat de straal van deze cirkeltje kleiner wordt naar mate de roosterpunten dichter bij de omcirkel liggen (zie ook figuur 3).

figuur 3 plusmp3 In deze figuur is de grootte van de eenheid op de assen gewijzigd.
Dit illustreert hetgeen gevonden is bij figuur 2, wellicht iets beter.

begin pagina
[cabrimp.htm] laatste wijziging op: 29-04-03