DK & MacharSoft

Inleiding | COMAL | UniCOMAL | COMAL-bijdragen : webCOMAL | OpenCOMAL


Inleiding
Wat is en doet MacharSoft eigenlijk. Het is een klein Schots bedrijf (in Newton Stewart, zuidwest Schotland) dat hard- en software verkoopt aan verschillende onderwijsinstellingen in Groot-BritanniŽ. De meeste contacten hebben ze met de afdeling computer-onderwijs van de verschillende scholen in Schotland en daarbuiten, en wel in verband met de verkoop van de computertaal UniCOMAL.
UniCOMAL is een programmeertaal die ontwikkeld is uit de taal COMAL, dat zelf weer zijn oorsprong vond in een van de vele dialecten van Basic
UniCOMAL biedt een goede basis voor het bestuderen van andere, vaak voor beginners minder-gebruiksvriendelijke, programmeertalen.

MacharSoft ontvangt graag bijdragen over het programmeren in COMAL, zoals artikelen, voorbeeldprogramma's, kritieken, help-bestanden, ed. Indien de bezoeker van deze pagian over zulk materiaal beschikt (in HTML of ander formaat), dan kan dat op de website van MacharSoft en/of op deze site worden geplaatst. Alleen materiaal dat een naam en e-mailadres bevat zal worden gepubliceerd, opdat ook anderen met de inzender in contact kunnen treden.

MacharSoft vervaardigt vervaardigt, herstelt PC's en stelt ze ook volgens specificaties van de gebruikers samen. Ze geven ook hardware adviezen aan klanten in het zuidwesten van Schotland.

Klik op het logo voor de HomePage van   HomePage van MacharSoft

COMAL
Zoals reeds opgemerkt, COMAL is een programmeertaal. Het is een klassieke derde-generatietaal, lijkend op BASIC, maar veel rijker voorzien van structuren en andere mogelijkheden. COMAL is vaak omschreven als een taal die in ligt tussen Basic en Pascal. Dit is echter wat misleidend, omdat COMAL elementen bevat die in beide talen ontbreken. Overigens, de naam staat voor COMmon Algoritmic Language.
De taal is ontworpen door Bendict LÝfstedt en BÝrge Christensen (Denemarken) in 1973, speciaal voor educatieve doeleinden, in het bijzonder op het niveau van het voortgezet onderwijs. De taal werd snel populair in ScandinaviŽ en Noord-Duitsland. Ook in de Verenigde Staten was er belangstelling voor COMAL. De COMAL-80 standaard gold als inleidende programmataal in Denemarken en Ierland, terwijl in Schotland, hoewel niet voorgeschreven, de implementatie van AcornSOFT voor de 8-bit BBC microcomputer veel is gebruikt (en nog steeds wordt).
Ook in Nederland is getracht, oa. door de COMAL-80 Gebruikersgroep, om COMAL geaccepteerd te krijgen als de belangrijkste onderwijstaal voor het voortgezet onderwijs. Deze pogingen zijn echter mislukt omdat het ministerie van onderwijs in die tijd besloot het onderdeel programmeren (of eigenlijk iets als procedurele technieken) uit het voorstel voor de nieuwe leerinhouden te schrappen.
In Europa (en ook in Nedxerland) hebben een aantal universiteiten en instituten voor hoger onderwijs de taal gebruikt voor inleidende colleges in het programmeren.
Over COMAL is een aantal boekwerken verschenen in verschillende talen.
Vandaag de dag heeft de taal nog steeds gebruikers in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Ierland, Groot-BrittanniŽ, Duitsland, een enkele in Nederland, de Verenigde Staten en ook Nepal.

De meest belangrijke gebruiksvriendelijke elementen (zie ook de beschrijving van COMAL-80 en de informatie over UniComal) in de taal zijn:

Verschillende versies van COMAL zijn voor de verschillende platforms uitgebracht:

imagesunilogo
De implementatie voor de Commodore 64 (en 128), oorspronkelijk een versie op diskette, maar later een versie ingebouwd in een cartridge (van 158Kb !!), was de basis voor de latere DOS-implementatie door UniCOMAL, die nu bijzonder goed te gebruiken is onder de besturingssystemen Windows 3.1 en Windows 9x.
Deze als UniComal aangeduide versie voegde de basispricipes van object-oriŽntatie en van pointer-gebruik aan de taal toe. Daarbij is het met UniComal mogelijk gebruik te maken van externe modules en door de gebruiker te definiŽren structuren.
Modules kunnen worden geschreven in UniComal zelf, maar ook in C en in Assembler, waardoor de taal boven de oorspronkelijke limieten van het ontwerp kan worden uitgebreid.

De rechten voor de verkoop van UniComal berusten bij MacharSoft.

COMAL-Bijdragen
Mijn eigen activiteit voor MacharSoft stamt uit het begin van 1998. Door toeval (een "plotselinge link" naar MacharSoft op Internet) kwam ik met hen in contact. En dit heeft onder andere geresulteerd in:

Bovenstaande programmatuur, ed. is te vinden op de download-pagina van MacharSoft (Schotland).

webCOMAL
In maart 2000 is een toepassing van UniCOMAL gereed gekomen (voornamelijk door programmeerwerk van de P(im) van PandD Software) waarmee UniCOMAL kan worden gebruikt als Web Scripting Language.
Een en ander kon worden gerealiseerd door "nauwe samenwerking" tussen Java, UniComal en DOS.
Uitgebreidere informatie is te vinden op de pagina's van MacharSoft:
   WebCOMAL - UniCOMAL on the Web
   WebCOMAL Remote
De daarbij te gebruiken bestanden (met uitzondering van JDK 1.2.2, de Java Development Kit) zijn ook te downloaden op PandD's website.
Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat, ca. 115Kb].


OpenCOMAL
In september 2002 verscheen de beta-versie van OpenCOMAL, van de hand van Jos Visser, een van eerste leden van de toenmalige COMAL-80 Gebruikersgroep. Blijkbaar heeft COMAL hem niet losgelaten.
OpenCOMAL is een 'comal' die gebaseerd is op de oorspronkelijke COMAL-80 standaard, geschreven in K&R C, waardoor 'porting' ervan naar andere besturingssytemen eenvoudig is, doordat alle functies tbv. het operating system in een afzonderlijke source file zijn opgenomen 

Er zijn enkele aantrekkelijke features (die bijvoorbeeld niet voorkomen in UniCOMAL) aan deze 'comal' toegevoegd.
Klik hier voor een korte beschrijving daarvan.

OpenCOMAL draait oa. onder Linux, FreeBSD, HP-UX and SunOS.  Er bestaat nu reeds een DOS en WIN32 implementatie.
Zie verder de website van Jos Visser (www.josvisser.nl/opencomal/).
Klik hier voor een persoonlijke toelichting van Jos (Comal has been set free) bij het hoe en waarom.


begin pagina
[machars.htm] laatste wijziging op: 22-09-2008