unilogo

Inleiding | Onderwijs | Kledinglijn Eighty | Developer | Beschikbaarheid | Visual Comal ][ COMAL-80 | OpenCOMAL


Inleiding
UniComal is een uitbreiding van de programmeertaal COMAL-80.
UniComal dat als DOS-applicatie is ontwikkeld door UniCOMAL A/S in Denemarken, kan via zogenoemde packages of modules worden uitgebreid. Was dit bij COMAL-80 reeds het geval met turtle-graphics (USE turtle) en andere grafische toepassingen (USE graphics), in UniComal kan gebruik worden gemaakt van modules waarmee ook andere, met name dynamische datatypen, kunnen worden gedefinieerd, zoals queues (zie voorbeeld hieronder).
Daarnaast is het gebruik ook toegespitst op netwerkomgevingen door middel van file en record locking.

Niet alleen specifiek voor het onderwijs
Een volledige beschrijving van de taal gaat ook op deze pagina te ver.
We geven daarom hieronder enkele gebruiksvoordelen en typische kenmerken van de programmeertaal..

STRUC queue
  // Implementation of the queue data structure
  // queue.push(x)	-- Put x last in the queue
  // queue.pop		-- Returns first element in the queue
  // queue.empty#  	-- Returns true iff the queue is empty
  EXPORT push, pop, empty#
  // Initialize:
  max# := 100		// Size of queue
  inptr# := 1		// Next place to push
  outptr# := 1		// Next place to pop from
  DIM q(max#)		// Queue area
  PROC push(x)		// Put x in the end
    q(inptr#) := x; inptr# :+ 1
    IF inptr# > max# THEN inptr# := 1
    IF inptr# = outptr# THEN STOP "Queue overflow"
  ENDPROC push
  FUNC pop		// Remove value from queue
    IF inptr# = outptr# THEN STOP "Queue underflow"
    IF outptr# < max# THEN
      outptr# :+ 1
      RETURN q(outptr# - 1)
    ELSE
      outptr# := 1
      RETURN q(max#)
    ENDIF
  ENDFUNC pop
  FUNC empty#		// Is the queue empty?
    RETURN inptr# = outptr#
  ENDFUNC empty#
  //
ENDSTRUC queue

Pythagoras-tree

          

 

eighty

Op nevenstaande fractaal is een kledinglijn gebaseerd: eighty by celie !

Homepage Yildiz Celie, Amsterdam, 2005
Zie ook: Yildiz' logo

UniComal als ontwikkeltool
Speciaal voor programma-ontwikkelaars is een uitgebreide versie van UniComal beschikbaar: UniComal 3.11 Developer.
Specificaties:

Beschikbaarheid
UniComal is eigendom van UniCOMAL A/S, Prolog Development Center in Br°ndby (Denmarken), en wordt gedistribueerd door MacharSoft (Newton Stewart, Schotland).
UniComal wordt geleverd op 3╝" diskettes.
Voor levering van de verschillende pakketten en voor prijsinformatie kan via e-mail contact opgenomen worden met MacharSoft (Schotland).
Verdere informatie is te vinden op de website van MacharSoft - Schotland.
Via de  MacharSoft-website kan een groot aantal demo-programma's en andere toepassingen (gratis) worden gedownload.

Visual Comal
UniComal draait zonder mankeren in een DOS-box onder Windows 9.x.
Op dit moment is een COMAL-versie in ontwikkeling (bij MacharSoft) die geheel draait onder Windows 9.x.
Van deze versie, Visual Comal, is een eenvoudig prototype nu reeds beschikbaar.
Klik hier voor download  [Zip-bestand, 63Kb].

Zie verder ook openCOMAL.


begin pagina
[unicomal.htm] laatste wijziging op: 26-03-2006