Pythagorean tree

[ UniComal ]


Hieronder staat de programma-listing behorende bij de figuur die op de UniComal-pagina is afgebeeld.
Het programma is geschreven in UniComal vs 3.11.

 // PYTTREE

 // Generating Pythagorean triangles, based on a Lindenmayer-Grammar
 // Axiom   : S
 // Constants : L R .
 // Rules   : see implementation

 //// implementation:
 //
 PROC square(n)
  LOOP 5 TIMES forward(n); right(90)	// 5th for next start
  left(90)				// correct pen heading
 ENDPROC square

 PROC tree(n)				// n is size; not level
  IF n<1 THEN
   RETURN
  ELSE
   square(n)				// tree node
   left(45) 				// turnleft
   tree(n/f) 				// draw left tree (*)
   right(90); forward(n/f) 		// reset position
   tree(n/f) 				// draw right tree (*)
   back(n/f); left(45)        // reset position
   back(n) 				// ready
  ENDIF
 ENDPROC tree

 //// init graphic screen:
 //
 USE graphics
 graphicscreen(-1)
 window(-400,400,-300,300)
 moveto(-55,-240)

 //// program:
 //
 f:=SQR(2) 				// grow factor
 size:=130 				// initial size

 tree(size)
 plottext(-400,-300,"Press any key to stop")
 PAUSE
 textscreen

In het bovenstaande programma wordt gebruik gemaakt van recursie. Dit wil zeggen, dat een procedure (in dit geval de procedure TREE) zichzelf aanroept.
Zie de regels in de programma-listing aangegeven met (*). Als de recursieve aanroep beŽindigd is, wordt de programma-uitvoering voortgezet met de op die aanroep volgende programma-regel.
Het programma PYTTREE zelf behoort bij een door mij geschreven "Recursion tutorial" die het gebruik van recursie (en daarop gebaseerde technieken) in de programmeertaal UniComal behandelt.
De tekst (geschreven in het Engels, beschikbaar in Word 7.0 formaat) kan worden gedownload via de MacharSoft-site [ZIP-bestand, 515Kb].


terug Terug  begin pagina Top

[pyttree.htm] laatste wijziging op: 16-03-2006