Macro: Schuifbalk

Overzicht  ][  Cabri macro's | Boole'se functies in Cabri | Cabri | Meetkunde


Overzicht terug

  1. Standaard macro:Schuifknop
  2. macro:Schuifbalk cabrisignal
  3. Beschrijving
         3.1. Constructie
         3.2. Toepassing cabrisignal
  1. Download

1. Standaard macro:Schuifknop terug
Met de standaard macro:Schuifknop (de naam van de met Cabri meegeleverde identieke macro is Button) kan een referentiepunt op de positie van een punt worden geconstrueerd (Boole's punt).
Op basis van de stand van de knop is dat referentiepunt dan zichtbaar of niet, waardoor (oa.) delen van een constructie zichtbaar gemaakt kunnen worden en weer verborgen.
Zie de beschrijving macro:Schuifknop / Button.
Zie eventueel ook de pagina "Boole'se functies in Cabri".

2. macro:Schuifbalk terug
(met dank aan Valentijn Van Hootegem, Vlaanderen)

schuifb1 Hieronder beschrijven we een methode die een zekere generalisatie inhoudt van de macro:Schuifknop.
De basis van de macro:Schuifbalk is gelijk aan die van de macro:Schuifknop: een op een lijnstuk geplaatst punt dat in principe twee posities kan innemen.
Aan beide posities wordt in dit geval een getalwaarde toegekend.
Die getalwaarde is dan weer basis voor een mogelijke constructie.

We geven hieronder een verdere toelichting.

schuifb2a Op het lijnstuk AB (de schuifbalk) ligt het punt P.
De lengtes van de lijnstukken AP en AB zijn vastgesteld.
schuifb2b Via de Rekenmachine wordt de waarde c = ROUND(AP/AB) berekend.
De waarde van c is dan gelijk aan 0 (P dichter bij A dan bij B) of 1 (P dichter bij B dan bij A).
schuifb2c
schuifb2d Met de Rekenmachine wordt dan de waarde d = 1 / c berekend.
Voor d zijn dan de waarden: "bestaat niet" (als c = 0) en 1 (als c =1).

De macro:Schuifbalk, die wordt beschreven in paragraaf 3, plaatst nu, op basis van de ligging van P op AB, de waarde "bestaat niet" of de waarde "1" op het tekenblad.

Naar een Boole's punt - We kunnen nu met d als vermenigvuldigingsfactor (en een willekeurig punt als centrum; bijvoorbeeld het punt P) een vermenigvuldiging uitvoeren op een (willekeurig) punt X (of op meerdere punten Xi).
Hierdoor wordt, als d = 1 een referentiepunt Xr op de positie van X bepaald (het punt Xr refereert dan aan de waarde d = 1 cq. aan de positie van P op AB dichter bij B dan bij A).
Is d = "bestaat niet" dan wordt de vermenigvuldiging niet uitgevoerd: het punt Xr bestaat dan niet.

schuifb3a schuifb3b schuifb3c
schuifb3d schuifb3e In de figuur hiernaast, links, is het punt Xr in zwart (x) weergegeven (op de positie van X zelf).

Opmerking
De constructie van het referentiepunt Xr verloopt het gemakkelijkst voor de waarde d = 1, immers dan wordt  Xr daadwerkelijk op het tekenblad gezet.
In dit geval kan de layout en evt. de naamgeving van Xr direct worden aangepast.
Voor deze constructie kan eventueel een tweede macro worden gebruikt (zie de macro:ConstructieRefPunt opgenomen in het download-bestand).
[einde Opmerking]

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet met deze toepassing van de macro:Schuifbalk.

3. Beschrijving terug

3.1. Constructie terug
We geven hieronder de constructiestappen van de macro:Schuifbalk.

schuifb4 1, 2 - Eindpunten van de schuifbalk (via de functie "Punt")
3 (niet aangegeven) - Lijnstuk(1, 2)
4 - PuntOpObject(4)
5 - Afstand(1, 4)
6 - Afstand(1, 2)
7 - Rekenmachine: type "round(", Selecteer(5), type "/", Selecteer(6), type ")"
8 - Rekenmachine: type "1/", Selecteer(7)

BeginObjecten: objecten 1 en 2 (de eindpunten van de schuifbalk)
Verberg nu de punten 1 en 2.
EindObjecten: object 8 (het getal 1; als eerste eindobject, ivm. DefinieerMacro), object 3 (het lijnstuk), object 4 (de schuifknop op de schuifbalk).
DefinieerMacro; eventueel kan "Bwaarde" (of iets dergelijks) worden gebruikt als naam van het eerste object (in dit geval is dat het getal (object) 8).

N.B.
De macro:Schuifbalk doet dus niets meer, dan de waarde bepaald bij (8) hierboven op het tekenblad zetten.

De Nederlandse Helptekst van de in het download-bestand opgenomen macro:Schuifbalk luidt:
"Parameters: twee punten (eindpunten van de schuifbalk)
Resultaat: schuifbalk, schuifknop, getalwaarde ("bestaat niet" of "1")"

3.2. Toepassing terug
Het voordeel van het gebruik van de macro:Schuifbalk (boven die van de macro:Schuifknop) is dat met dezelfde balk aan meerdere punten (tegelijk) een referentiepunt kan worden toegevoegd (eventueel via een tweede macro; zie de macro:ConstructieRefPunt opnomen in het download-bestand).

schuifb5 In de figuur hiernaast is de macro:Schuifbalk toegepast op de punten A en B, met als resultaat de punten Ar en Br.
Van het lijnstuk ArBr is daarna de middelloodlijn geconstrueerd.

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet hierbij.

Opmerking
Zie voor een tweede toepassing de paragraaf NOT(boolean) op de pagina "Boole'se functies in Cabri"
[einde Opmerking]


4. Download terug
De figuren gebruikt in de bovenstaande CabriJavapplets kunnen in één bestand via deze website worden gedownload.
In het bestand zijn ook enkele andere figuren (oa. van deze pagina) opgenomen, alsmede de macro:Schuifbalk en de macro:ConstructieRefPunt.
Klik hier om het downloaden te starten (ZIP-bestand; ca. 7kB).


begin pagina
[schuifbalk.htm] laatste wijziging op: 17-10-02