Macro: Schuifknop (button)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie | Toepassing  ][  Meetkunde-macro's


Zie ook de macro:Schuifbalk

Beschrijving
De macro tekent op een lijnstuk een schuifknop en op de positie van een punt een referentiepunt.

sm_sk2 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van een schuifknop en referentiepunt
- Selecteer twee punten (of een lijnstuk, als schuifbalk) en dan een derde punt (referentiepunt)"
De Engelse helptekst luidt:
"Create or select two points to create a slide button and a third point for the boolean point. The boolean point is dependent on the position of the slide button."

Bijzonderheden

sm_sk1 [1]
Op het lijnstuk wordt een punt geplaatst, waarbij de positie van dat punt op het lijnstuk het referentiepunt (als zodanig in Cabri naamgegeven) al of niet toont.
[2]
In de Engelse versie is de naamgeving ("boolean point") bij keuze van een lijnstuk als beginobject onjuist. De naam staat namelijk bij het punt op de schuifbalk ipv. bij het referentiepunt.

[3]
Zie eventueel ook het Cabri-werkblad "Voorwaardelijke punten" op deze website of de pagina "Schuifbalk".

Constructie

sm_sk3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - punten
4 (niet genummerd) - Lijnstuk(1,2)
5 - Midden(4)
6 - PuntOpObject(4)
6a - Loodlijn(6, 4)
7 (niet genummerd) - Lijnstuk(1,5)
8 - Snijpunt(6a, 7)
9 - Midden(8, 3)
10 - Puntspiegeling(8, 9)
In dit geval zijn de eindobjecten van de macro het lijnstuk 4, het punt 6 en het punt 10 (het referentiepunt).

Toepassing
De macro (en in het bijzonder het daarmee geconstrueerde referentiepunt) kan worden gebruikt om in een constructie een gedeelte van de constructie (tijdelijk) onzichtbaar te maken.
Voorbeeld
In onderstaande figuren is de macro gebruikt om op de plaats van het middelpunt van een driehoek een referentiepunt te plaatsen, dat dient als middelpunt van de omgeschreven cirkel van die driehoek.

figuur 1 figuur 2
sm_sk4a sm_sk4b

Klik hier Animatie voor een animatie hiervan.
[einde Voorbeeld]


begin pagina
[sm_sk.htm] laatste wijziging op: 17-10-2002