Cabri-macro's voor meetkunde

Overzicht  ][  Cabri-macro's


0. Overzicht begin pagina

  1. Standaard macro's
  2. Nederlandse versie van de standaard macro's
  3. S p e c i a l e  m a c r o ' s
  4. Opbouw van macro's - documentatie
  5. Download

1. Standaard macro's begin pagina
Standaard worden met Cabri (naast de macro's voor kegelsneden) een aantal macro's meegeleverd voor algemeen meetkundige toepassing (deze macro's staan na installatie van Cabri in de subdirectory Macros).

De standaard macro's zijn:

Standaard naam  Nederlandse naam     Omschrijving
5PTSTAR Pentagram Constructie van een pentagram (regelmatige vijfpuntsster)
ALTITUDE HoogtelijnenD Constructie van de hoogtelijnen in een driehoek
ANGLE_TRI MarkeerHoekenD Markeren van de hoeken van een driehoek
ANGLEBIS DeellijnenD Constructie van de bisectrices (deellijnen) in een driehoek
BUTTON Schuifknop Constructie van een schuifbalk met referentiepunt
Schuifbalk Constructie van een schuifbalk tbv. een referentiepunt
CIRCSCR Omcirkel3P Constructie van de de omgeschreven cirkel (omcirkel) van een driehoek
COPY_SEG KopieLijnstuk Overbrengen van een lijnstuk op een halve lijn
KopieLijnstuk2 Overbrengen van een lijnstuk naar een punt op een lijn.
COPYANGL KopieHoek Overbrengen van een hoek op een halve lijn
INSCRCIR Incirkel3P Constructie van de ingeschreven cirkel (incirkel) van een driehoek
MEDIANS ZwaartelijnenD Constructie van de zwaartelijnen (en zwaartepunt) van een driehoek
PERPBISS MiddelloodlijnenD Constructie van de middelloodlijnen van een driehoek
TRISECTA TrisectieHoek Constructie van de trisectrices van een hoek (trisectie van een hoek)

Klik op de Nederlandse naam van de macro voor een beschrijving van de constructie.

2. Nederlandse versie begin pagina
Van bovengenoemde standaard macro's wordt op deze website de Nederlandse versie behandeld..
In het algemeen is daarin, in vergelijking met de Engelse versie, alleen de helptekst aangepast.
In voorkomende gevallen echter is ook de definitie van de macro uitgebreid en zijn fouten in de Engelse versie hersteld.
De Nederlandse namen staan in het bovenstaande overzicht.
Zie verder de paragraaf Download.

3. S p e c i a l e  m a c r o ' s begin pagina
Op deze website zijn ook een aantal Cabri-macro's geplaatst voor speciale toepassingen.

Speciale macro's zijn: Figuren    Bijzondere figuren, zoals
- een gelijkzijdige driehoek op een lijnstuk,
- een vierkant op een lijnstuk
- trisectie van een lijnstuk
- regelmatige veelhoeken
- ...
Arceringen Arceringen van vlakke figuren, als alternatief voor een Vulling met een kleur
Boole'se functies Beantwoorden van JA/NEE vragen

Daarnaast zijn in een enkel geval macro's opgenomen in de bestanden die via de verschillende webpagina's kunnen worden gedownload (zoals op de Cabri-werkbladen en in CabriFAQ).

4. Opbouw van macro's - documentatie begin pagina
De Nederlandse documentatie over de opbouw van Cabri-macro's en de regels waaraan daarbij moet worden voldaan, is zeer beperkt.
Op deze website is getracht daaraan iets te doen.
Klik hier voor een toelichting bij het opbouwen van Cabri-macro's (en voor een voorbeeld).


5. Download begin pagina
Bovengenoemde Nederlandse standaard macro's kunnen via deze website in een bestand worden opgehaald.
In dat bestand staan ook de figuren die bij de constructie van de macro's zijn gebruikt.
Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat, 16Kb].

Het downloaden van de speciale macro's kan via de betreffende pagina's (zie paragraaf 3).


begin pagina
[macmeetk.htm] laatste wijziging op: 15-10-2002