Macro: KopieLijnstuk2

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro kopieert een lijnstuk naar een punt op een lijn in de richting van een tweede punt op die lijn (overbrengen lijnstuk).

sm_kl21 De Nederlandse helptekst luidt:
"Overbrengen van een lijnstuk naar een punt op een lijn
- Selecteer het lijnstuk (of de eindpunten ervan)
- Selecteer het punt en een tweede punt op de lijn (tbv. de richting)"

Bijzonderheden

[1]
Ook de eindpunten van het lijnstuk kunnen dus worden geselecteerd.
De lijn CD hoeft niet getekend te zijn.
[2]
Deze macro is een uitbreiding van de standaard macro:KopieLijnstuk, waarin alleen naar een halve lijn kan worden gekopieerd.

Constructie

sm_kl23

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - eindpunten en lijnstuk
C, D - C is het beginpunt van het gekopieerde lijnstuk; D bepaalt de richting op de lijn CD
4 - Midden(2, C)
5 - Puntsspiegeling(1, 4)
6 - Cirkel(C, 5)
7 - HalveLijn(C, D)
8 - Snijpunt(6, 7
9 - Lijnstuk(C, 8)


begin pagina

[sm_kl2.htm] laatste wijziging op: 07-01-2000