Macro: KopieLijnstuk (copy_seg)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro kopieert een lijnstuk op een gegeven halve lijn (overbrengen lijnstuk).

sm_kl1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Overbrengen van een lijnstuk op een halve lijn
- Selecteer het lijnstuk (of de eindpunten ervan) en daarna de halve lijn"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a segment and a ray. The segment will be copied onto the ray."

Bijzonderheden

[1]
In de Engelse versie kan alleen het lijnstuk geselecteerd worden.
In de Nederlandse versie kunnen ook de eindpunten van het lijnstuk worden geselecteerd.
[2] In de macro:KopieLijnstuk2 is een uitbreiding opgenomen. Hierin kan in plaats van naar de halve lijn naar een lijn door twee punten worden gekopieerd.

Constructie

sm_kl3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - eindpunten en lijnstuk
4, 5 - eindpunt en halve lijn
6 - Midden(2, 4)
7 - Puntsspiegeling(1, 6)
8 - Cirkel(4, 7)
9 - Snijpunt(8, 5)
10 (niet genummerd) - Lijnstuk(4,9)


begin pagina

[sm_kl.htm] laatste wijziging op: 07-01-2000