Macro: Pentagram (5ptstar)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent een regelmatige 5-puntige ster (pentagram) uitgaande van een lijnstuk bepaald door twee punten als basis.

sm_p1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van een pentagram (regelmatige 5-puntige ster)
- Selecteer twee punten als basis"
De Engelse helptekst luidt:
"Select two points to construct a 5-pointed star."

Bijzonderheden

[1]
De vijfhoek wordt in Cabri aangegeven met "dit pentagram".
[2]
Een regelmatige vijfhoekige ster kan ook worden geconstrueerd met de functie "Regelmatige veelhoek" in het Teken-menu..
Hierbij wordt echter uitgegaan van de lengte van de straal van de omcirkel van een veelhoek.
[3] Zie ook de macro:RegelmVijfhoek op de pagina "Figuren".

Constructie

sm_p3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.

Toelichting
1, 2 - basispunten
3 - Lijnstuk(1,2)
4 - Cirkel(1, 2)
5 - Puntspiegeling(2, 1)
6 - Loodlijn(1, 3)
7 - Snijpunt(6, 4)
8 - Midden(1, 7)
9 - Cirkel(8, 7)
10 - Lijn(5, 8)
11 - Snijpunt(10, 9)
           12 - Cirkel(5, 11)
13 - Snijpunt(4,12)
14 - Lijnstuk(13, 2)
15 - Midden(3)
16 - Loodlijn(15, 3)
17 - Snijpunt(14, 16)
18 - Cirkel(17,1)
19 - Snijpunt(4, 18)
20 - Spiegeling(19, 16)
21 - Snijpunt(16, 18)

Het eindobject van de macro is de veelhoek bepaald door de punten 1, 20, 19, 2 en 21


begin pagina

[sm_p.htm] laatste wijziging op: 17-01-2001