Macro: HoogtelijnenD (altitude)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de hoogtelijnen van een driehoek.

sm_hd1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de hoogtelijnen van een driehoek
- Selecteer de driehoek (of de drie hoekpunten)"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to construct its three altitudes."

Bijzonderheden

sm_hd2 [1]
In de Engelse versie kan alleen de driehoek worden geselecteerd.
In de Nederlandse versie kunnen ook de hoekpunten van de driehoek worden geselecteerd.
[2]
Als de drie punten collineair zijn, worden de loodlijnen in de drie punten op de collineatie-as getekend.

Constructie

sm_hd3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
niet genummerd - driehoek
4, 5, 6 - Loodlijn(1, 23), Loodlijn(2, 31), Loodlijn(3, 12)


begin pagina

[sm_hd.htm] laatste wijziging op: 30-12-1999