Macro: Omcirkel3P (circscr)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de omgeschreven cirkel (omcirkel) van een driehoek.

sm_om3p1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de omcirkel van drie punten (of een driehoek)
- Selecteer de drie punten (of de driehoek)"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle or three points to construct the circle passing through the three vertices."

Bijzonderheden

[1]
De cirkel wordt in Cabri aangegeven met "deze omcirkel".
[2]
Indien de drie punten op een rechte lijn liggen, valt de omcirkel samen met deze rechte lijn.

Constructie

sm_om3p3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 (niet genummerd) - driehoek
5 - Middelloodlijn(1, 3)
6 - Middelloodlijn(1, 2)
7 - Snijpunt(5, 6)
8 - Cirkel(7, 1)
De objecten 7 en 8 zijn de eindobjecten van de macro.


begin pagina

[sm_om3p.htm] laatste wijziging op: 29-12-1999