Cabri-FAQ: (Veel)GesteldeVragen en Antwoorden

Vragen | Correspondentie | Download ][  Cabri macro's | Meetkunde | Cabri | WisFaq | Home


Frequently Asked Questions (FAQ) = Veel Gestelde Vragen (VGV)
Echter, hieronder staan 'gewoon' wat vragen (en de antwoorden daarop) die mij mbt. het programma Cabri Geometry (II en II Plus) bereikten.

Vragen terug
Op de met cabrisignal aangegeven pagina's zijn een of meer CabriJavapplets opgenomen.
Op de met (Macro) aangegeven pagina's staat de beschrijving van een of meer CabriMacro's.
.
Klik hier voor de laatste vraag
 
       1.     Hoe teken ik een lijnstuk van (bijvoorbeeld) 2 cm?
2. Hoe teken ik een hoek van (bijvoorbeeld) 43°? cabrisignal
3. Hoe kan ik een Cabri-figuur opnemen in een Word-document?
4. Hoe kan ik snel onafhankelijke punten zien?
5. Is het mogelijk een lijn te tekenen die steeds loodrecht staat op een zijde van een driehoek? cabrisignal
6. Is het mogelijk direct afstanden te meten op de omtrek van een driehoek of veelhoek? cabrisignal
7. Hoe kun je in één keer alle verborgen objecten zichtbaar maken?
8. Hoe kun je selectief objecten verbergen en weer tonen?
9. Hoe is het begrip "oneindig" in Cabri geïmplementeerd?
10. Hoe vind ik de oneigenlijke rechte (lijn op oneindig)?
11. Hoe werkt de [Shift] toets bij het tekenen van lijnen, lijnstukken, ed.?
12.

Hoe werkt de [Alt] toets bij het tekenen van lijnen en cirkels?

13. Welke functies heeft de [Tab] toets?
14. Hoe kan ik een maataanduiding krijgen zonder eenheid?
15. Hoe teken ik een punt in R3? (Macro)
16. Hoe teken ik een punt met maximale afstand tot een gegeven punt O? cabrisignal
17. Hoe kun je dynamisch een punt precies op (bijv.) een lijn plaatsen? cabrisignal   - zie ook vraag 35
18. Hoe teken je de verzameling punten van waaruit een lijnstuk onder een gegeven hoek wordt gezien?  cabrisignal (Macro)
19. Waarom werkt "MeetkundigePlaats" niet bij een lijn?
20. Hoe kun je hoeken meten die groter zijn dan 180º? cabrisignal - zie ook vraag 42
21. Wat is de betekenis van de Opties bij Voorkeuren | Meetkunde?
22. Waarvoor dient de Optie "Toon Attributen"?
23. Waarom heeft een meetkundige plaats soms een "vreemde" vorm? cabrisignal
24. Wat is het verschil tussen de functies "Cirkel" en "Passer"? (Macro)
25. Op welke objecten kan de functie "Maat overbrengen" worden toegepast?
26. Hoe kun je de grafiek van een functie construeren? cabrisignal
27. Hoe kun je het "kleven" van cirkelsnijpunten voorkomen?  cabrisignal (Macro)
28. Hoe teken je een spiraal? cabrisignal
29. Hoe kun je een coördinatenstelsel op een lijn aanbrengen? cabrisignal (Macro)
30. Hoe maak je een pijlpunt in het eindpunt van een lijnstuk? (Macro)
31. Hoe kun je een punt beter zichtbaar maken? (Macro)
32. Hoe kun je een getal van commentaar voorzien?
33. Hoe komt het dat een macro gedefinieerd voor een lijnstuk en een driehoek niet goed werkt? (Macro)
34. Wat is de werking van de Cabri-functies CEIL en FLOOR? cabrisignal
35. Hoe laat je dynamisch een punt samenvallen met een ander punt?   cabrisignal (Macro) - zie ook vraag 17
36. Hoe werkt de Cabri-functie RANDOM?  cabrisignal (Macro)
37. Hoe kan je de roosterpunten tonen zonder de assen?
38. Hoe werkt de Optie "Werkbalk-instellingen"?
39. Hoe maak je een schuifbalk met waarden van -10 to +10?  cabrisignal (Macro)
40. Hoe maak je een rechtehoek-teken in de vorm van een L?  cabrisignal (Macro)
41. Kent Cabri het begrip 'Euclidische passer'? cabrisignal (Macro)
42. Hoe meet je een georiënteerde hoek? cabrisignal (Macro) - zie ook vraag 20
43. Hoe maak je een macro voor een Apollonius-cirkel bij twee punten en een gegeven verhouding k : 1? (Macro)
44. Hoe maak je een macro voor de dubbelverhouding van vier punten op een lijn? cabrisignal (Macro)
45. Hoe teken je een punt waarvan de coördinaten gegeven zijn? (Macro)
46. Hoe maak je een macro voor een hyperbool bepaald door de brandpunten en de topafstand? (Macro)
47. Hoe maak je een macro om een gerichte hoek te markeren met een boog en een pijltje? cabrisignal (Macro)
48. Hoe teken je een boog van een ellips? cabrisignal (Macro)
49. Hoe teken je een puntcirkel? (Macro)
50. Hoe bereken je de hoek tussen twee lijnen? (Macro) / Antwoord en macro-beschijvingen in PDF-bestand.
51. Hoe teken je een dubbelpijl in een technische tekening? (Macro)
52. Hoe teken je een gebroken lijnstuk?  cabrisignal
53. Hoe teken je een bundelexemplaar van een cirkelbundel?
54. Hoe kan je een getal zonder eenheid weergeven? (Macro)
55. Hoe kan je een ellips op de assen construeren? (Macro)
56. Hoe teken je een horizontale rechte lijn? (Macro)
57. Hoe teken je een kegelsnede waarvan een punt, een brandpunt en een richtlijn gegeven zijn? (Macro)
58. newy Hoe bereken je een uitdrukking als 90º - x ? (Macro)

Correspondentie terug
Vragen over constructies in Cabri, ed. kunnen per e-mail worden gezonden aan webmaster .

Klik hier voor andere vragen over wiskunde en/of wiskundeonderwijs (via WisFaq).

Download download
De meeste Cabri-figuren die op de antwoordpagina's in de CabriJavapplets zijn gebruikt, kunnen in één bestand via deze website worden gedownload.
In het bestand zijn ook enkele andere figuren en macro's opgenomen (betrekking hebbend op de antwoorden bij de vragen).

Klik hier om het downloaden te starten (ZIP-bestand; ca. 45kB)
(Nb. Op enkele pagina's staat een link naar een ZIP-bestand dat bij die pagina zelf behoort. De daarin opgenomen figuren, ed. komen niet voor in bovenbedoeld bestand.)

Klik hier voor een bestand met de op deze website gebruikte naamgeving van de Cabri-menu's, voor II en II Plus (PDF-bestand, ca. 37 kB).


begin pagina
[vgv.htm] laatste wijziging op: 23-02-12