Cabri-FAQ (25)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 25
Op welke objecten kan de functie "Maat overbrengen" worden toegepast?

Antwoord
De functie "Maat overbrengen" (in het Constructie-menu) kan worden toegepast op objecten waarop een oriŽntatie bestaat. Dit zijn:
- vectoren;
- halve lijnen;
- assen van een coŲrdinatenstelsel;
- cirkels (het nulpunt wordt vastgelegd tijdens de constructie);
- punten (de oriŽntatie wordt vastgelegd tijdens de constructie).

De maat zelf wordt vastgelegd door een getal (niet noodzakelijk voorzien van een eenheid). De cm is de standaard waarde voor de maat.
Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van de functie "Invoer getallen" of van het resultaat van een berekening.

GeŲriŽnteerde lijn (vector, halve lijn, as)  terug

figuur 25a
vgv25a
We gaan uit van een halve lijn m.
De oriŽntatie ligt daarop vast (het beginpunt is het nulpunt; de richting van de lijn zelf is positief).
Blijkbaar wordt het punt met de negatieve waarde gepositioneerd op de niet-getekende halve lijn (in het verlende van m).

Opmerking
Bij de constructie moet de drager worden geselecteerd. Let daarbij op de schermboodschap van Cabri: Deze halve lijn, Deze vector cq. Deze as.
[einde Opmerking]

Cirkel terug

figuur 25b
vgv25b
Bij de cirkel komt de oriŽntatie overeen met de positieve wijzerrichting (tegen de wijzers van de klik in).
Het nulpunt (een punt van de cirkel) wordt tijdens de constructie aangewezen. Het nulpunt moet al op de cirkel liggen.
De afstand wordt hier berekend als deel van de cirkelomtrek. Is het getal negatief, dan wordt de tegenwijzerrichting gekozen (zie het punt B in de figuur hiernaast).

Opmerking
De geadviseerde volgorde van selecteren is: getal, cirkel, punt. Let daarbij weer op de schermboodschappen.
Indien het punt eerder geselecteerd wordt dan de cirkel, volgt een onjuiste constructie (zie de opmerkingen bij "Punt").
[einde Opmerking]

Punt terug

figuur 25c
vgv25c
      figuur 25d
vgv25d
Bij "Maat overbrengen" naar een punt is de oriŽntatierichting vrij.
Rond het punt O verschijnt een (gestippeld) lijnstuk waarvan de lengte (in absolute waarde) gelijk is aan het geselecteerde getal. Het eindpunt van het lijnstuk kan om het beginpunt worden gedraaid. Door te klikken met de linker muisknop wordt de richting vastgelegd.

Opmerkingen
[1]
Negatieve waarden van het gekozen getal worden automatisch omgezet in positieve.
[2]
De afstand wordt dus steeds gemeten via een (niet-geconstrueerd) lijnstuk. Bij constructies waarbij een maat moet worden overgebracht op een lijn of een cirkel, moet daarom niet het nulpunt, maar het object zelf worden geselecteerd.
[3]
De functie kan worden gebruikt bij het construeren van een cirkel waarbij de lengte van de straal gegeven is door een getal (zie ook Vraag 24).
[einde Opmerkingen]


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina

[faq25.htm] laatst wwijziging op: 09-06-02