Cabri-FAQ (49)

Antwoord | Constructie | Download  ][  Alle vragen | Meetkunde | Cabri

vorige Vorige    begin Begin     Volgende Volgende 

Vraag 49
Hoe teken je een puntcirkel?

Antwoord terug

faq49_1 Een puntcirkel is een cirkel met straal 0.
We kunnen een dergelijke 'cirkel' met Cabri op de 'gebruikelijke' wijze construeren:
Kies een middelpunt M en een punt X op de omtrek (X is een omtrekspunt). Maar daarbij moet het punt X samenvallen met het punt M.

Het punt X kunnen we vinden via een puntspiegeling van bijvoorbeeld de oorsprong O van het assenstelsel met het midden Y van MO als centrum (zie de figuur hiernaast).
Indien de oorsprong niet zichtbaar is, kan een willekeurig (ander) punt als punt O genomen worden.
Het punt X heeft daardoor dezelfde positie als het punt M.
Daarna kiezen we de functie 'Cirkel' en selecteren eerst M en vervolgens X.

Zie ook Opmerking.

Constructiestappen macro:Puntcirkel terug

faq49_3 faq49_2
.
1-2 Punt M - Punt O (het punt O is bij de definitie willekeurig genomen)
3 Midden(O, M) = Y
4 Puntspiegeling(O, Y) = X
5 Cirkel(M, X) / 'door dit punt op de omtrek' : en dat is het punt X, want het punt M is reeds geselecteerd.
6 Verberg(X)

Macro-definitie terug
- Beginobjecten: 1, 2 / het punt M en het punt O
- Eindobjecten: 5 / 'Deze cirkel' (Zie figuur hierboven, rechts. Daarin is uiteraard de cirkel zelf niet zichtbaar!)
- Geef bij DefinieerMacro als Naam van het eerste eindobject: deze puntcirkel.

Opmerkingen terug
Tweede methode
Een tweede methode om een puntcirkel te tekenen gebruikt de functie 'Passer' in Cabri Plus cq. de functie 'MaatOverbrengen' in Cabri vs1.0.
Het getal 0 moet in beide versies op het tekenblad geplaatst worden via de functie 'Getallen' of door aftrekking van de lengte van een willekeurig lijnstuk van zichzelf (via de functe 'Rekenmachine').
Cabri Plus: Kies de functie 'Passer', selecteer het getal 0 en daarna het punt M. Dan wordt de puntcirkel 'rond' M getekend.
Cabri vs1.0: Kies de functie 'MaatOverbrengen', selecteer het getal 0 en daarna het punt M. Klik vervolgens ergens op het tekenblad. Er wordt dan een punt (X) geplaatst op dezelfde positie als het punt M. De puntcirkel kan daarna (zoals hierboven, punt 5) getekend worden met de functie 'Cirkel'.

Derde methode
Alleen Cabri Plus - Ook kan gebruik gemaakt worden van de functie Herdefinitie.
Constructiestappen op een nieuw Cabri-werkblad:

1-2 Punt M, en een willekeurig Punt X
3 Cirkel(M, X) / een cirkel met middelpunt M en omtrekspunt X
4 Beginobjecten: selecteer M
5 Eindobjecten: selecteer eerst de cirkel en dan het punt X
6 HerdefinieerObject: selecteer het punt X, kies dan de optie 'Identificeer met een ander object' en selecteer dan weer M
7 DefinieerMacro / geef daarbij als Naam van het eerste eindobject: deze puntcirkel.

download Download terug
De hierboven gedefinieerde macro's en de daarbij gebruikte figuur kunnen via deze website in één bestand worden gedownload.
Klik hier om het download-proces te starten (ZIP-bestand; ca. 5 Kb).
In het bestand zijn macro's voor Cabri II en Cabri Plus opgenomen. Lees eerst het bestand lees_dit.txt.


vorige Vorige    begin Begin     Volgende Volgende 

begin pagina
[p: faq49.htm] laatste wijziging op: 27-01-09 (29-08-08)