Macro: ZwaartelijnenD (medians)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de zwaartelijnen (lijnstukken van hoekpunt naar midden overstaande zijde) van een driehoek, alsmede het zwaartepunt.

sm_zd1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de zwaartelijnen en het zwaartepunt van een driehoek
- Selecteer de driehoek (of de hoekpunten van de driehoek)"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to construct the three medians and the centroid of the triangle."

Bijzonderheden

Geen

Constructie

sm_zd3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 (niet genummerd) - driehoek
5, 6, 7 - middens van de zijden
8, 9, 10 (niet genummerd) - zwaartelijnen (getekend als lijnstukken)
11 - Snijpunt(9, 10)
De objecten 8, 9, 10 en 11 zijn de eindobjecten van de macro.


begin pagina

[sm_zd.htm] laatste wijziging op: 28-12-1999