Macro: MiddelloodlijnenD (perpbiss)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de middelloodlijnen van een driehoek.

sm_md1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de middelloodlijnen van een driehoek en hun snijpunt
- Selecteer de driehoek of de hoekpunten van de driehoek"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to construct its three perpendicular bisectors and their intersection point."

Bijzonderheden

sm_md2 Als de drie punten collineair zijn, worden de middelloodlijnen getekend van de drie lijnstukken die door die punten worden bepaald.

Constructie

sm_md3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 (niet genummerd) - driehoek
5 - Middelloodlijn(2, 3)
6, 7 - beide andere middelloodlijnen
8 - Snijpunt(5, 6)


begin pagina

[sm_md.htm] laatste wijziging op: 30-12-1999