Macro: TrisectieHoek (trisecta)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent twee lijnen die een hoek in drie gelijke delen verdelen (trisectie van een hoek).

sm_th1 De Nederlandse helptekst luidt:
- Selecteer drie punten die de hoek vastleggen in WIJZERRICHTING (2e punt is het hoekpunt)"
De Engelse helptekst luidt:
"Select three points defining the angle in a clockwise direction. The second point is the vertex of the angle. The interior angle will be trisected."

Bijzonderheden

sm_th2 Wordt de hoek in tegenwijzerrichting geselecteerd, dan wordt de aanvulling van de hoek tot 360 in drie gelijke delen verdeeld.

Constructie

sm_th3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - punten die de hoek bepalen
4 - HalveLijn(2, 3)
5 - Cirkel(2, 1)
6 - Snijpunt(4, 5)
7 - Lijnstuk(6, 1)
8 - Midden(7)
9 - Loodlijn(8, 7)
10 - Snijpunt(9,5)
11 - Boog(1, 10, 6)
12 - Lengte(11) - constante = a
13 - Berekening(a/3)
14 - MaatOverbrengen(5, 1, 13)
15 - Spiegeling(14, 9)
16, 17 (niet genummerd) - HalveLijn(2, 14) en HalveLijn(2, 15)
De eindobjecten van de macro zijn 16 en 17 (de punten 14 en 15 zijn Verborgen).


begin pagina

[sm_th.htm] laatste wijziging op: 30-12-1999