Macro: MarkeerHoekenD (angl_tri)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent verschillende hoekmarkeringen in een driehoek.

sm_mhd1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Tekenen van de markering in de hoeken van een driehoek
- Selecteer de driehoek of de drie hoekpunten"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to mark its angles."

Bijzonderheden

In de Engelse versie kan alleen de driehoek geselecteerd worden.
In de Nederlandse versie kunnen ook de hoekpunten worden geselecteerd.

Constructie

sm_mhd3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 (niet genummerd)- driehoek
5 - MarkeerHoek(2, 1, 3)
6, 7 - hoekmarkeringen als 5 (via Layout gewijzigd)
De markeringen 5, 6 en 7 zijn de eindobjecten van de macro.


begin pagina

[sm_mhd.htm] laatste wijziging op: 27-12-1999