Macro: DeellijnenD (anglebis)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de inwendige deellijnen van een driehoek.

sm_dd1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de (inwendige) deellijnen van de hoeken van een driehoek
- Selecteer de driehoek of de hoekpunten van de driehoek"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to construct its three (internal) angle bisectors."

Bijzonderheden

In de Engelse versie kan alleen de driehoek worden geselecteerd.
In de Nederlandse versie kunnen ook de hoekpunten van de driehoek worden geselecteerd.

Constructie

sm_dd3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 - driehoek
5, 6 - Deellijn(1,2,3) en Deellijn(2,3,1)
7 - Snijpunt(5,6)
8 - HalveLijn(1, 7)
9, 10 - HalveLijn(2, 7) en HalveLijn(3, 7)
De halve lijnen zijn de eindobjecten van de macro.


begin pagina

[sm_dd.htm] laatste wijziging op: 27-12-1999