Macro: Incirkel3P (inscrcir)

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Meetkunde-macro's


Beschrijving
De macro tekent de ingeschreven cirkel (incirkel) van een driehoek.

sm_in3p1 De Nederlandse helptekst luidt:
"Constructie van de incirkel van een driehoek
- Selecteer de driehoek (of de drie hoekpunten)"
De Engelse helptekst luidt:
"Select a triangle to construct the inscribed circle.

Bijzonderheden

[1]
De cirkel wordt in Cabri aangegeven met "deze incirkel".
[2]
Indien de drie punten op een rechte lijn gelegen zijn, wordt, afhankelijk van de selectie van de punten, op de positie van één der punten nog een punt getekend.

Constructie

sm_in3p3

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
1, 2, 3 - hoekpunten
4 - driehoek
5, 6 - Deellijn(1,2,3) en Deellijn(2,3,1)
7 - Snijpunt(5, 6)
8 - Loodlijn(7, 23)
9 - Snijpunt(8, 23)
10 - Cirkel(7, 9)


begin pagina

[sm_in3p.htm] laatste wijziging op: 29-12-1999