Cabri werkbladen

Overzicht | Info | Dædalus | APS  ][  Meetkunde | Cabri | Home


Overzicht werkbladen terug

Klik hier voor Cabri®Jr. werkbladen

Apollonius-cirkels nnn
       •  Cabri en Internet / een vijftal werkbladen met het Internet als basis    n
•  Cabri's Rekenmachine nn
•  Cirkelbundels nnn
•  Coördinaten in Cabri nn
Driehoeken, rechthoeken en vierkanten (oppervlaktes) nnnn
•  Probleem van Fagnano / een in een driehoek ingeschreven driehoek met minimale omtrek nnn
•  Het punt van Fermat en de driehoek van Napoleon nnn
•  Inversie nn
•  Isogonaalafbeelding nnnn
•  Koch fractaal / kromme van Von Koch nn
•  Kochansky's benadering van pi nn
•  Koorden in twee snijdende cirkels nnn
Koordenvierhoeken en enkele stellingen van Miquel nn
•  Kijkhoek / Over de maximale -- nnn
Lineaire transformaties met Cabri nnn
•  Loodrecht snijden van cirkels nn
•  Machtlijn van twee cirkels nn
Meetkundige plaatsen, een inleiding (*) n
Meetkundige plaatsen nn
newyNegenpuntscirkel nnn
Omtrekshoeken (*) n
•  Parallel en antiparallel / Lemoine-cirkels nnn
Parabool: enkele meetkundige eigenschappen nnn
Pool en poollijn bij cirkels nnn
Pool en poollijn bij cirkels, vervolg nnn
Poolafbeelding (en reciproke afbeelding) nnnn
Projectieve meetkunde, enkele eerste stappen nnn
Projectieve meetkunde (2), lijnenbundels, harmonie nnn
newyPtolemaeus, De stelling van ---, Meetkunde-werkblad nnn
•  Een punt tussen twee cirkels / pseudo-midden, pseudo-centraal nnn
•  Raaklijnen / raaklijn aan een cirkel, raaklijnen aan twee cirkels nn
•  Rakende cirkels nnnn
De lijn van Simson nnn
•  Over Spieker en Nagel / de Spieker-cirkel en het punt van Nagel nnn
Scheve lijnspiegeling nn
•  Trisectie van een koorde nnn
•  Voorwaardelijke punten nn
Zwaartepunt van een driehoek, Rond het -- nn
•  Zwaartepunten / zwaartepunt van een driehoek, van een vierhoek nn
,  
•  Cabri-werkbladen uit Teachers Info
Cabri®Jr. werkbladen

Info terug
De blokjes (n) geven de moeilijkheidsgraad van het werkblad aan; van "eenvoudig" (n) tot "moeilijk" (nnnn).

Deze werkbladen zijn in eerste instantie bedoeld voor het VWO-profiel N&T (wiskunde B12, voortgezette meetkunde), ondermeer als onderzoeksopdracht of (als onderdeel van een) profielwerkstuk.
Ze kunnen evenwel ook goed gebruikt worden op Lerarenopleidingen (daidactisch gebruik van dynamische meetkundeprogramma's) en bij inleidende college's in de meetkunde op universiteiten.

De met (*) aangegeven werkbladen zijn, naar de mening van de auteur, ook geschikt voor klas 3 en klas 4.

Op de meeste van bovenstaande werkbladen staan CabriJavapplets (zie pagina "Dynamische meetkunde").
In het pagina-overzicht van het werkblad worden de paragrafen met een applet aangeven met cabrisignal.
De link naar de applet is herkenbaar aan het icoon infoCabri. Het klikken op de icoon start de applet.

Klik hier voor een bestand met de in de werkbladen gebruikte naamgeving van de Cabri-menu's (cabrimenus.pdf, ca. 19 kB).

Opmerkingen over bovenstaande werkbladen, over het gebruik ervan in onderwijssituaties, etc. kunnen worden
gezonden aan webmaster.

Dædalus terug
Ook Dædalus Onderwijsprodukties heeft enkele Cabri-werkbladen (voor het Nederlandse voortgezet onderwijs) ontwikkeld:
voor klas 1: Hoeken;
voor klas 3,4: Hoeken en cirkels en
voor klas 5: Vermoeden en bewijzen.

A P S terug
Op de website van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS-wiskunde) staan enkele eenvoudige Cabri-werkbladen.
Klik hier voor deze werkbladen (Onderzoeksopdrachten met CabriJava).


Home Home  begin pagina Top
[werkbladen.htm] laatste wijziging op: 19-10-2007