Cabri-werkblad

Overzicht  ][  Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Driehoeken, rechthoeken en vierkanten terug

Samenvatting
Op het werkblad worden enkele eigenschappen van de driehoek behandeld in samenhang met de oppervlaktes van vierkanten op de zijden van die driehoek.
Ook oppervlaktes van rechthoeken, passend in die vierkanten komen aan de orde.

De titels van de paragrafen zijn:
1. Eerst twee macro's
2. Meer over oppervlaktes
3. In rechthoeken verdeelde vierkanten
4. Wat algemener
5. Tot slot

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet van een eigenschap die behandeld wordt in paragraaf 3.

Download
Het werkblad zelf is alleen beschikbaar in PDF-formaat (ca. 105 kB).
Klik hier om het werkblad te laden / IE: rechtsklikken voor menu.
Een PDF-bestand kan met Acrobat® Reader worden gelezen Get Acrobat ® Reader (in a new window)

Klik hier voor het downloaden van de beide bij het werkblad behorende Cabri-macro's: macro:VOL en macro:Rechthoek3P (ca. 2.0kB, ZIP-bestand).
Lees bij gebruik van deze macro's bij het werkblad ook het bestand 'LEES_DIT.TXT' (opgenomen in het ZIP-bestand).

Referenties
- Cabri-werkblad 'Rekenmachine' (deze website)
- Stelling van Pythagoras (deze website)
- Oppervlakte van een driehoek (deze website)


begin pagina
[p:driehvierh.htm] laatste wijziging op: 06-10-04