Cabri-werkblad

Overzicht | Applet | Download | Referenties ][ Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Projectieve meetkunde, enkele eerste stappen terug

 1. Inleiding
 2. Deel- en Dubbelverhouding
 3. Projectieve afbeeldingen
 4. Tussenspel
 5. Hoofdstelling van de projectieve meetkunde
 6. Afbeelding van een lijn op zichzelf, dubbelpunten, p-reeks
 7. Drie eigenschappen van een p-reeks
 8. Twee Cabri-macro's
 9. Oneigenlijk punt, de scalair van een p-reeks, p-maat
 10. Negatieve scalair
 11. Tot slot
 12. Literatuur

N.b. Van dit werkblad bestaat ook een vervolg: Cabri-werkblad Projectieve meetkunde / lijnenbundel, harmonie, involutie

In de Inleiding van het werkblad is vermeld:

In de vlakke meetkunde (en dus ook in Cabri) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zogenoemde afbeeldingen. Dat zijn in het algemeen voorschriften waarmee uit een bepaalde figuur een andere figuur ontstaat.
Bekende Cabri-afbeeldingen zijn: puntspiegeling, lijnspiegeling, rotatie, vermenigvuldiging en translatie. Ook de functie inversie is zo'n afbeelding.
Een eigenschap van de meeste afbeeldingen (niet van inversie en ook niet van vermenigvuldiging) is dat lengtes van lijnstukken (onderlinge afstand van punten) bij die afbeelding niet veranderen (invariant zijn).
Ook begrippen als 'liggen op' (van punten) en 'gaan door' (van lijnen) veranderen meestal niet bij origineel (de oorspronkelijke figuur) en beeld (de figuur die ontstaat als gevolg van de afbeelding).
In hetgeen volgt introduceren we een afbeelding waarbij niet de lengte van een lijnstuk, maar wel een (bijzondere) verhouding tussen de lengtes van meerdere lijnstukken die gelegen zijn op dezelfde lijn, invariant is.
Daarop voortbouwend zullen we enkele eigenschappen van dat type afbeelding de revue laten passeren.

We gaan er in dit werkblad van uit dat begrippen als gelijkvormigheid, evenredigheden in een driehoek bij de leerling bekend zijn; en voorts dat de leerling bekend is met het gebruik van de meeste Cabri-functies, waaronder zeker Cabri's 'Rekenmachine'.

Het werkblad bestaat uit 20 pagina's A4 met daarop in totaal 32 leerlingopdrachten. Zie verder Download.
Het is de bedoeling dat de leerling de opdrachten uitwerkt en van zijn bevindingen een verslag maakt.

De applets hieronder illustreren twee van die opdrachten (de eerste uit paragraaf 2, de tweede uit paragraaf 6).

Applet

1terug wbpm1 In dit applet wordt geillustreerd dat de dubbelverhouding van vier punten bij een projectieve afbeelding (ic. een centrale projectie) invariant is.

Klik hier >Animatie< voor de CabriJavapplet.

2terug wbpm2 In dit applet wordt geillustreerd dat een projectieve afbeelding in het algemeen twee dubbelpunten heeft.

Klik hier >Animatie< voor de CabriJavapplet.

.
download Download terug

Het Cabri-werkblad zelf is alleen in PDF-formaat beschikbaar (ca. 340 kB).
Klik hier om het werkblad te downloaden / IE-menu: rechtsklikken.

Klik hier >Get Acrobat Reader< om, indien gewenst, Adobe Reader® (voorheen Acrobat Reader, voor PDF-bestanden) te downloaden.

Klik hier om een bestand te downloaden met een aantal op dit werkblad betrekking hebbende figuren e.d. (ca. 5 kB; ZIP-bestand).
Het bestand bevat naast de figuren die gebruikt zijn bij bovenstaande applets, ook de op het werkblad behandelde Cabri-macro's Deelverhouding en Dubbelverhouding in versies voor Cabri Geometery II en Cabri Geometry II Plus (beide voor Windows).

Referenties (alle op deze website) terug

[1]     Projectieve meetkunde    Overzicht
[2] Dubbelverhouding
[3] Cabri-werkblad Projectieve meetkunde / lijnenbundel, harmonie, involutie    Dit is een vervolg op het bovenstaande werkblad.

begin pagina
[p : wbpm.htm] laatste wijziging op: 11-nov-05