Twee dubbelpunten

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
Op een lijn liggen de punten A, A', X, Y, Z, Z' (deze zijn muv. Z' verplaatsbaar).
De punten A, A', X, Y bepalen een projectieve afbeelding van de lijn op zichzelf.

De punten X en Y zijn de dubbelpunten van die afbeelding.

Door het punt Z te verplaatsen blijkt dat Z en Z' samenvallen op de posities van X en Y.

Merk op dat als A en A' samenvallen, ook Z en Z' samenvallen (een projecteve afbeelding met drie dubbelpunten is de identieke afbeelding).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2004 PandD Software - Rotterdam


[p : wbpm_m2.htm] laatste wijziging op : 26-10-2005