Cabri-werkblad

Overzicht | Applet | Download | Referenties ][ Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Pool en poollijn bij cirkels terug

  1. Inleiding
  2. Raaklijnen
  3. Pool, poollijn, constructie en definitie
  4. Pooldriehoek en poolcirkel
  5. Tot slot

In de Inleiding van het werkblad is vermeld: terug

In dit werkblad bekijken we enkele eigenschappen van de pool en poollijn bij cirkels (pooltheorie bij cirkels). Ook de pooldriehoek bij een cirkel, en daarmee samenhangend de poolcirkel van een driehoek, komt aan de orde. Tot slot bekijken we zogenoemde copolaire driehoeken.
We gaan er hierbij van uit dat leerling bekend is met de belangrijkste eigenschappen van gelijkvormige driehoeken, en ondermeer ook eigenschappen van omtrekshoeken van een cirkel.
Voorts dient de leerling bekend te zijn met het gebruik van het programma Cabri Geometry II (Plus), in het bijzonder van de functie 'Rekenmachine'.

Het werkblad bestaat uit 9 pagina's A4 met daarop 13 leerlingopdrachten. Zie verder Download.
Het is de bedoeling dat de leerling de opdrachten uitwerkt en van zijn bevindingen een verslag maakt.

Nb 1. In het werkblad wordt geen gebruik gemaakt van (de Cabri-functie) 'Inversie'.
Nb 2. Op dit werkblad bestaat ook een vervolg: Pool en poollijn bij cirkels, vervolg.

De applets hieronder illustreren twee van die opdrachten (de eerste uit paragraaf 3, de tweede uit paragraaf 4).

Applet

1terugpplc1 In dit applet wordt de algemene constructie van de poollijn van een punt bij een cirkel geillustreerd.

Klik hier >Animatie< voor de CabriJavapplet.

2terugpplc2 In dit applet wordt een pooldriehoek bij een cirkel geillustreerd.

Klik hier >Animatie< voor de CabriJavapplet.

.
download Download terug

Het Cabri-werkblad zelf is alleen in PDF-formaat beschikbaar (ca. 240 kB).
Klik hier om het werkblad te downloaden / IE-menu: rechtsklikken.

Klik hier >Get Acrobat Reader< om, indien gewenst, Adobe Reader® (voorheen Acrobat Reader, voor PDF-bestanden) te downloaden.

Klik hier om een bestand te downloaden met een aantal op dit werkblad betrekking hebbende figuren e.d. (ca. 5 kB; ZIP-bestand).
Het bestand bevat naast de figuren die gebruikt zijn bij bovenstaande applets, ook de op het werkblad genoemde Cabri-macro PoolEnPoolijn in versies voor Cabri Geometery II en Cabri Geometry II Plus (beide voor Windows).
Klik hier om een bestand met alleen bedoelde macro's te downloaden (ca. 3 kB; ZIP-bestand).

Referenties (alle op deze website) terug

[1]    Pool en poollijn ten opzichte van een cirkel      - Algemene theorie zoals die ook voorkomt op dit werkblad.
[2]    Pool en poollijn    - Theorie gebaseerd op de projectieve meetkunde
[3]    Pooltransformatie
[4]    Inversie    - Algemene theorie
[5]    Inversie    - Cabri-werkblad
[6]    Poolafbeelding en reciproke afbeelding    - Cabri-werkblad
[7]    Pool en poollijn bij cirkels, vervolg    - Cabri-werkblad: het vervolg op bovenbedoeld werkblad

begin pagina
[p : pplc.htm] laatste wijziging op: 18-nov-05