Cabri-werkblad

Overzicht | Applet | Download | Referenties ][ Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Pool en poollijn bij cirkels, vervolg terug

  1. Inleiding
  2. Dubbelverhouding
  3. Loodrecht snijdende cirkels
  4. Tot slot, enkele aanvullende opdrachten

In de Inleiding van het werkblad is vermeld: terug

Dit werkblad is een vervolg op het Cabri-werkblad 'Pool en poollijn bij cirkels', waarin basiskennis omtrent de pooltheorie bij cirkels werd behandeld.
In dit vervolg bekijken we vooral de begrippen dubbelverhouding en harmonische ligging, die ook een rol spelen in de pooltheorie. We zullen naar het eerste deel van het werkblad verwijzen met de aanduiding WB1.
We gaan er van uit dat leerling zich de inhoud van WB1 heeft eigen gemaakt, en eigenlijk ook dat hij/zij, bij het doorwerken van het voorliggende, het werkblad WB1 onder handbereik heeft.
Uiteraard dient de leerling bekend te zijn met het gebruik van het programma Cabri Geometry II (Plus), in het bijzonder met de functie 'Rekenmachine'.

Het werkblad bestaat uit 6 pagina's A4 met daarop 11 leerlingopdrachten. Zie verder Download.
Het is de bedoeling dat de leerling de opdrachten uitwerkt en van zijn bevindingen een verslag maakt.

Nb. In het werkblad wordt geen gebruik gemaakt van (de Cabri-functie) 'Inversie'.

De applets hieronder illustreren twee van die opdrachten (de eerste uit paragraaf 2, de tweede uit paragraaf 4).

Applet

1terug
pplc2-1
In dit applet wordt de dubbelverhouding bij een pooldriehoek geillustreerd.

Klik hier >CabriJavapplet< voor de CabriJavapplet.

2terug
pplc2-2
In dit applet wordt de loodrechte stand van twee poollijnen bij twee cirkels onderzocht.

Klik hier >CabriJavapplet< voor de CabriJavapplet.

.
download Download terug

Het Cabri-werkblad zelf is alleen in PDF-formaat beschikbaar (ca. 190 kB).
Klik hier om het werkblad te downloaden / IE-menu: rechtsklikken.

Klik hier >Get Acrobat Reader< om, indien gewenst, Adobe Reader® (voorheen Acrobat Reader, voor PDF-bestanden) te downloaden.

Klik hier om een bestand te downloaden met een aantal op dit werkblad betrekking hebbende figuren e.d. (ca. 5 kB; ZIP-bestand).
Het bestand bevat naast de figuren die gebruikt zijn bij bovenstaande applets, ook de op het werkblad genoemde Cabri-macro PoolEnPoolijn in versies voor Cabri Geometery II en Cabri Geometry II Plus (beide voor Windows).
Klik hier om een bestand met alleen bedoelde macro's te downloaden (ca. 3 kB; ZIP-bestand).

Referenties (alle op deze website) terug

[1]    Pool en poollijn ten opzichte van een cirkel      - Algemene theorie zoals die ook voorkomt op dit werkblad.
[2]    Pool en poollijn    - Theorie gebaseerd op de projectieve meetkunde
[3]    Pooltransformatie
[4]    Inversie    - Algemene theorie
[5]    Inversie    - Cabri-werkblad
[6]    Poolafbeelding en reciproke afbeelding    - Cabri-werkblad
[7]    Pool en poollijn bij cirkels    - Cabri-werkblad: het eerste deel van bovenbedoeld werkblad

begin pagina
[p : pplc2.htm] laatste wijziging op: 19-nov-05