Cabri-werkblad

Overzicht | Applet | Download | Referenties ][  Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Negenpuntscirkel top

In Vooraf staat:

Bij dit werkblad wordt kennis verondersteld van de eigenschappen van parallellogrammen, rechthoe­kige driehoeken en van de elementaire eigenschappen van de koordenvierhoek.

Het werkblad bestaat 5 pagina's A4 met daarop 11 leerlingopdrachten. Zie verder Download.
Het is de bedoeling dat de leerling de opdrachten uitwerkt en van zijn bevindingen een verslag maakt.

Applet top

 
Hiernaast staat een illustratie bij het werkblad "Negenpuntscirkel".

Het applet illusteert een deel van het bewijs van de 'negenpuntsstelling', alsmede een voor het bewijs 'onjuiste' constructie (*) van het hoogtepunt H van de driehoek.

De punten A, B, C kunnen interactief worden verplaatst.
De negenpuntscirkel (door de punten D, E, F, A', B', C') kan zichtbaar worden gemaakt, als mede drie andere punten (middens van de 'bovenste' hoogtelijnstukken) die op die dirkel liggen.

Op het werkblad moet onder meer aangetoond worden dat vierhoek EFDA' een gelijkbenig trapezium (cq. koordenvierhoek) is.

 

(*) Verplaats het punt A zo, dat hoek A of  hoek B of C stomp is.

Klik hier >cabrismall< voor een tweede CabriApplet waarmee het bewijs wordt geïllustreerd.

download Download top

Het Cabri-werkblad zelf is alleen in PDF-formaat beschikbaar (ca. 110 kB).
Klik hier om het werkblad te downloaden / IE-menu: rechtsklikken.

Klik hier >Get Acrobat Reader< om, indien gewenst, Adobe Reader® (voorheen Acrobat Reader, voor PDF-bestanden) te downloaden.

De op deze (en 'achterliggende') pagina gebruikte Cabri-figuur kan via een bestand worden gedownload. In dat bestand zijn ook de in de figuren gebruikte macro's opgenomen.
Klik hier voor dat bestand (ZIP formaat, ca. 10Kb).

Referenties (op deze website) top

[1] De cirkel van Feuerbach en de lijn van Euler
[2] Negenpuntcirkel


up
[p: werkbladen/wbnegenp.htm] (10-2007) laatste wijziging op: 21-10-2007