Cabri-werkblad

Overzicht | Applet | Download | Referenties ][ Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Apollonius-cirkels terug

 1. Doel
 2. Inleiding (applet cabrisignal)
 3. Eerste intermezzo (in- en uitwendig verdelen)
 4. Een eigenschap van de bissectrices van een driehoek (bissectricestelling)
 5. De Apollonius-cirkel
 6. Constructie en Cabri-macro
 7. De Apollonius-cirkels van een driehoek
 8. Isodynamische punten
 9. Tweede intermezzo (hoekpuntsmacht)
 10. Wat meer isodynamiek (Lemoine-lijn)
 11. Raaklijnendriehoek

Als doel van het werkblad is vermeld:
We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices van een driehoek aan de orde komen.
We zullen ook kijken naar de isodynamische punten van een driehoek. Die punten hangen ten nauwste samen met Apollonius-cirkels.

We gaan er in dit werkblad van uit dat begrippen als "gelijkvormigheid", "evenredigheden in een driehoek", "omtrekshoeken", "koordenvierhoek" en "meetkundige plaats" bij de leerling bekend zijn; en voorts dat de leerling bekend is met het gebruik van onder meer de Cabri-functies 'Vermenigvuldiging' en 'Rekenmachine'.

Het werkblad bestaat uit 13 pagina's A4 met daarop in totaal 21 leerlingopdrachten. Zie verder Download.
De applet hieronder illustreert zo'n opdracht (uit paragraaf 2).

Applet

terug apolcirk1 In dit applet wordt de meetkundige plaats gezocht van de punten X waarvoor geldt AX = 2BX.

Klik hier >Animatie< voor de CabriJavapplet.

.
download Download terug

Het Cabri-werkblad zelf is alleen in PDF-formaat beschikbaar (ca. 150 kB).
Klik hier om het werkblad te downloaden / IE-menu: rechtsklikken.

Klik hier >Get Acrobat Reader< om, indien gewenst, Adobe Reader® (voorheen Acrobat Reader, voor PDF-bestanden) te downloaden.

Klik hier om een bestand te downloaden met een aantal op dit werkblad betrekking hebbende figuren e.d. (ca.160 kB; ZIP-bestand).
Het bestand bevat naast de figuur die gebruikt is bij bovenstaande applet, ook de op het werkblad behandelde Cabri-macro ApolloniusCirkel(p,q) in versies voor Cabri Geometery II en Cabri Geometry II Plus (beide voor Windows).
In het ZIP-bestand staat ook een subdirectory (stand-alone) waarmee het mogelijk is de applet te gebruiken op een stand-alone computersysteem (zie hiervoor het bestand LEES_DIT.TXT).

Referenties terug

[1]     Apollonius-cirkels (alle op deze website)
[2] Lemoine-lijn
[3] Raaklijnendriehoek
[4] Bijzondere punten van de driehoek
[5] CabriFAQ-43 Cabri-macro voor een Apollonius-cirkel met AX : BX = k : 1

begin pagina
[p:wbapolcirki.htm] laatste wijziging op: 26-jul-05