Cabri werkblad

Overzicht  ][  Alle werkbladen | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Koorden in twee snijdende cirkels


Opdracht 1
figuur 1   koorden1 figuur 2  koorden1m

Bij verplaatsing van punt A over de cirkel blijkt dat het lijnstuk PQ een bijzondere eigenschap heeft.
Wat valt je op (zie ook figuur 2)?
Bewijs deze eigenschap.

Opdracht 1 Ophalen van de figuur in Cabri Geometry       Animatie Animatie met CabriJava      (*)
(*) Voor het ophalen van de figuur in Cabri Geometry is het noodzakelijk dat Cabri II is geïnstalleerd op het gebruikte computersysteem, waarbij de Map-opties voor "Cabri-géomètre II Figure" en "Cabri-géomètre II Macro" op de juiste wijze zijn ingesteld.
Voor animaties met CabriJava moet de gebruikte browser in staat zijn Java-applicaties uit te voeren.
Is dit niet het geval, dan kunnen de figuren ook worden gedownload via deze website (zie hiervoor Download).

Opdracht 2
figuur 3  koorden2

Bij verplaatsing van P en/of Q over de eerste cirkel blijkt dat een eigenschap van de lijnen PQ en RS niet verandert.
Bewijs die eigenschap.

Opdracht 2 Ophalen van de figuur in Cabri Geometry       Animatie Animatie met CabriJava

3. Download
De hierboven behandelde figuren kunnen ook als één bestand via deze website worden gedownload.
Dit bestand bevat ook een tweetal figuren met aanwijzingen voor het bewijs van de eigenschappen.
Klik hier om het downloaden te starten [4Kb, ZIP-formaat].

Het werkblad is ook in PDF-formaat beschikbaar:
pdf koorden.pdf [22Kb]


begin pagina

[cabriwb1.htm] laatste wijziging op: 30-12-1999