Rechthoekig viervlak

[ Overzicht stereo | Cabri 3D ]


Definitie
Een rechthoekig viervlak (soms ook recht viervlak) is een viervlak waarvan de drie in één hoekpunt samenkomende ribben twee aan twee loodrecht op elkaar staan.
.
rechthvierv3 Nb.
Een rechthoekig viervlak is dus een bijzonder orthogonaal (orthocentrisch) viervlak!

Klik hier >Cabri 3D applet< voor een Cabri 3D applet van een rechthoekig viervlak (opent in een NieuwVenster; automatisch draaiend).

Gevolg
Staan de drie in A samenkomende ribben BA, CA, DA loodrecht op elkaar, dan is het punt A het hoogtepunt van het viervlak.
[einde Gevolg]

Hulpstelling
Staan de lijnen BA, CA, DA twee aan twee loodrecht op elkaar, dan zal een willekeurig lijn PA met de lijnen BA, CA, DA hoeken b, c, d maken zodanig dat:
cos2 b + cos2 c + cos2 d = 1

Bewijs:

rechthvierv2 Het viervlak is aangevuld tot een recht blok, waarvan P één van de hoekpunten is.
We stellen: BA = x, CA = y, DA = z en PA = p.

Nu is in de in B rechthoekige driehoek ABP:
cos(PA,BA) = cos b = x / p.
In driehoek ACP is cos c = y / p.
In driehoek ADP is cos d = z / p.
Zodat
cos2 b + cos2 c + cos2 d   = (x2 + y2 + z2) / p2 = 1
immers p is de lengte van de lichaamsdiagonaal PA van het recht blok.¨

.
Stelling
In een rechthoekig viervlak is de som van de kwadraten van de oppervlakten van de (drie) rechthoekige zijvlakken gelijk aan het kwadraat van de oppervlakte van het scheefhoekige zijvlak.
.
 rechthvierv1 Bewijs:
H is de projectie van A op het vlak BCD.
De standhoek op BC is de hoek AD'D. Stel deze gelijk aan r.
Dan is ook DAH = r.
Stellen we hoek(HA, BA) = p en hoek(HA, CA) = q.

Wegens de projectie van BCD op BCA is nu: Opp(BCA) = cos r . Opp(BCD)
Projectie van BCD op BAD geeft: Opp(BAD) = cos p . Opp.(BCD)
Projectie van BCD op ACD geeft: Opp(ACD) = cos q . Opp(BCD)
Volgens bovenstaande hulpstelling is dan: cos2 p + cos2 q + cos2 r = 1
of
Opp2(BAD) + Opp2(ACD) + Opp2(BCA) = Opp2(BCD)¨

Gevolg
Stellen we AH = h en BA = b, CA = c, DA = d, dan is (vanwege cos p = h /a ,...): 1 / h2 = 1 / b2 + 1 /c 2 + 1 /d2
[einde Gevolg]

Opmerking
Bovenstaande stelling is het ruimtelijk analogon van de stelling van Pythagoras.
[einde Opmerking]


begin pagina
[p ;  rechthviervlak.htm] laatste wijziging op: 29-08-2005