Omtrek4

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Verplaats het punt X (niet te snel) over de cirkel.
Verandert de grootte van de hoek X?

Opdracht 1
Bij welke positie van het punt Y is hoek X gelijk aan 90?

Opdracht 2
Bereken voor een tweetal posities (zelf te kiezen) van het punt X de grootte van de hoek AXB in graden.
Controleer je antwoorden door het punt toon hoek naar rechts te verschuiven.

Opmerking
Voor de omtrek Z van een cirkel geldt: Z = 2pR.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2004 PandD Software - Rotterdam


[p:omtrek_m4.htm] laatste wijziging op : 14-08-2004