Ellips-constructies met Cabri [7]

Constructie  | Voorbeeld  ][  Kegelsneden  |  Macro's voor kegelsneden  |  Cabri

vorige Vorige begin Begin volgende Volgende

7. De functie "Meetkundige plaats" in het Constructie-menu


In alle voorgaande paragrafen is de meetkundige plaats geconstrueerd met de functie "Meetkundige plaats" in het Constructie-menu van Cabri.
Deze functie is echter alleen bruikbaar als het object waarvan de meetkundige plaats afhankelijk is, een punt is dat gedefinieerd is op een baan (een cirkel, een lijnstuk, een halve lijn, ed). In bedoelde gevallen is daarvan dan ook gebruik gemaakt.
Bij de laatste constructie, die van een ellips door 5 punten, moet gebruik gemaakt worden van een willekeurige lijn door het punt 5.
Om het mogelijk te maken, dat via deze lijn de meetkundige plaats van het punt X door Cabri kan worden berekend (en getekend), wordt de draaiing van de lijn bewerkstelligd via het punt P op de (hulp)cirkel met het punt 5 als middelpunt.

Voorbeeld

Gegeven zijn de punten A en B.
Door het punt A gaat een lijn m.
Het voetpunt van de loodlijn uit B op m is het punt C.
X is het midden van de hoogtelijn uit C op AB.
Bepaal de meetkundige plaats van het punt X als, de lijn m om het punt A draait.

Ook hier moet de draaiing van m om het punt A bewerkstelligd worden via een punt P op een hulpcirkel.
Constructiestappen:

figuur 7 ellipsd7
 • Kies de functie "Meetkundige plaats" in het Constructie-menu van Cabri.
 • Selecteer het punt X en daarna het punt P.
 • Hierna wordt de meetkundige plaats door Cabri getekend (een ellips).
  Klik hier Animatie voor een animatie bij deze constructie.
  [einde Voorbeeld]


  begin pagina

  vorige Vorige begin Begin volgende Volgende

  [ellips7.htm] laatste wijziging op: 08-06-2000