Nieuw

Overzicht  |  Reacties  |  Copyright  ][  Home


Overzicht terug
In onderstaande lijst staan de belangrijkste wijzigingen op deze website vermeld.
De meest recente wijziging staat boven aan de lijst.
In de datumkolom wordt aangegeven de dag waarop de betreffende pagina gereed gekomen is; het is niet noodzakelijk de datum waarop de pagina daadwerkelijk op de site geplaatst is.
Coderingen:
   [N] betekent: "nieuwe pagina"
   [D] betekent: nieuw, alleen download (ZIP, PDF, ...)
   [ t ] geeft een toevoeging op een bestaande pagina
   cabrisignal.gif (160 bytes) betekent: op deze pagina staan een of meer CabriJavApplets (versie 1.0) cq. CabriPlusApplets (vs 1.4)

Datum                 Omschrijving
       
23-02-2012 [N] Cabri-Faq, vraag 58: Hoe bereken je een uitdrukking als 90║ - x ?
18-02-2011 [N] Cabri-Faq, vraag 57: Hoe teken je een kegelsnede waarvan een punt, een brandpunt en een richtlijn gegeven zijn?
30-01-2011 [D] Artikel "Over conflictlijnen, een synthetische behandeling" (org. nov 2009 / PDF-bestand, ca. 700kB)
21-01-2011 [N] Cabri-FAQ, vraag 56: Hoe teken je een horizontale rechte lijn?
12-12-2010 [D] Artikel  "We worden ouder..." (auteur: Daaf Spijker / gepubliceerd in: Euclides 86(3) dec. 2010; PDF-bestand, ca. 400kB)
03-10-2010 [D] ActuariŰle wiskunde: GBM 1995-2000 (4%) en Mannentafel '95 (PDF-bestanden, beide ca. 55 kB), op verzoek van Daaf Spijker
Zie het artikel in Euclides (hierboven: 12-12-2010)
09-09-2010 [N] Cabri-FAQ, vraag 55: Hoe kan je een ellips op de assen construeren?
21-07-2010 [D] Artikel "Meetkunde, met wat inductie" (aug. 2009 / PDF-bestand, ca. 140 Kb)
06-04-2010 [N] Cabri-FAQ, vraag 54: Hoe kan je een getal zonder eenheid weergeven?
21-08-2009 [ t ] Op de pagina 'Evaluatie-versie Cabri 3D': Cabri 3D Plug-In (NIEUW; compatibel met IE vs. 8)
29-05-2009 [N] Cabri-FAQ, vraag 53: Hoe teken je een exemplaar van een cirkelbundel?
18-02-2009 [N] Tien 'bewijzen' zonder woorden  (met bij elk een CabriPlusApplet) cabrisignal.gif (160 bytes)
03-02-2009 [N] Cabri-FAQ, vraag 52: Hoe teken je een gebroken lijnstuk? cabrisignal.gif (160 bytes)
28-01-2009 [N] Cabri-FAQ, vraag 51: Hoe teken je een dubbelpijl in een technische tekening?
27-01-2009 [ t ] Op pagina: Cabri-FAQ, vraag 49 - Hoe teken je een puntcirkel? :
Toevoeging van een derde methode voor de macro-constructie (alleen Cabri Plus).
09-12-2008 [N] CabriPlusApplet: Sinus, cosinus en tangens van een hoek cabrisignal.gif (160 bytes) (Plug-in noodzakelijk)
Zie ook de pagina: Sinus, cosinus en tangens als functies
09-11-2008 [N] Middelpunts- en omtrekshoeken
14-10-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Zwaartevlakken, zwaartelijnen en bimedianen van een viervlak
12-10-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Scheve projectie
[D] "Scheve projectie" (artikel, PDF-bestand, ca. 300 Kb)
08-10-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Doorsneden
05-10-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Enkele (basis)stellingen
24-09-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Stelling van Euler voor veelvlakken (H + Z = R + 2)
17-09-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Oppervlakte van een bol, bolsegment en bolschijf
[N] Ruimtemeetkunde: Inhoud van een bol en van een bolsegment
[D] "Inhoud en oppervlakte van een bol zonder integraalrekening" (artikel, PDF-bestand, ca. 380Kb)
16-09-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Vierzijdig prisma en bol
15-09-2008 [N] Ruimtemeetkunde: Rotatiesymmetrie bij een kubus (met drie Cabri 3D applets)
14-09-2008 [ t ] Op de pagina "Omgeschreven bol van een viervlak": Cabri 3D applet - Drie middelloodvlakken bij een viervlak
13-09-2008 [N] Cabri 3D applet: Bol met vergelijking (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
[N] Cabri 3D applet: Stereografische projectie (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
Klik hier voor een overzicht van de Cabri3D-applets.
29-08-2008 [N] Cabri-FAQ, vraag 50: Hoe bereken je de hoek tussen twee lijnen?
20-06-2008 [D] Een misvatting... (artikel, PDF-bestand, ca. 60Kb)
Zie eventueel ook de pagina: Over de trisectie van een hoek
17-06-2008 [N] Cabri-FAQ, vraag 49: Hoe teken je een puntcirkel?
03-05-2008 [D] Het tekenen van een hyperboolboog in Cabri (artikel, PDF-bestand, ca. 105Kb)
Zie ook Cabri-FAQ, vraag 48.
23-04-2008

[D] Bogen op kegelsneden in Cabri (artikel, PDF-bestand, ca. 160Kb)
Zie ook Cabri-FAQ, vraag 48.

19-04-2008 [D] Het nevencentrum van een koordenvierhoek (artikel, PDF-bestand, ca. 113Kb)
Zie ook de pagina: Koordenvierhoeken: Nevencentrum, Euler-punt, Mathot-punt
16-04-2008 [N] Cabri-FAQ, vraag 48: Hoe teken je een ellipsboog?  cabrisignal.gif (160 bytes)
28-02-2008 [D] Gemiddelde rijen (artikel, PDF-bestand, ca. 200Kb)
[D] Een meetkundige (on)waarschijnlijkheid (artikel, PDF-bestand, ca. 85Kb)
25-02-2008 [D] Draaistrekking en negenpuntscirkel (artikel, PDF-bestand, ca. 90Kb)
13-01-2008 [D] Kwadreerbare maantjes (artikel, PDF-bestand, ca. 251Kb)
28-11-2007 [N] Maantjes van Hippocrates  cabrisignal.gif (160 bytes)
26-11-2007 [N] Cabri-FAQ, vraag 47: Hoe maak je een macro waarmee een gerichte hoek kan worden gemarkeerd?  cabrisignal.gif (160 bytes)
19-10-2007 [N] Cabri-werkblad: Negenpuntscirkel  cabrisignal.gif (160 bytes)
03-10-2007 [D] Over de afgeleide van de functie sin(x) (artikel, PDF-bestand, ca. 60Kb)
Zie eventueel ook "Sinus, cosinus, tangens als functies"
04-07-2007 [N] Meetkunde-werkblad: De Stelling van Ptolemaeus (werkblad zelf alleen als PDF-bestand)
[D] Goniometrie volgens Ptolemaeus (artikel, PDF-bestand, ca. 150 Kb)
Zie eventueel ook: "De stelling van Ptolemaeus en de sinusregel".
25-04-2007 [D] Over de lengte van OH, OZ en OI in een willekeurige driehoek (PDF-bestand, ca. 97Kb)
Zie eventueel ook "Om- en incirkel".
18-03-2007

[N] Cabri-FAQ, vraag 46: Hoe maak je een macro voor een hyperbool bepaald door de brandpunten en de topafstand?

18-02-2007 [D] TI83-werkblad: Over de hoofdstelling van de integraalrekening (PDF-bestand)
01-02-2007 [D] De orthoptische cirkel van een ellips (de Monge-cirkel) (PDF-bestand, ca. 115 Kb)
Zie ook de pagina "Twee raaklijnen aan een ellips".
05-01-2007 [N] Penrose-betegelingen cabrisignal.gif (160 bytes)
24-12-2006 [N] CabriPlus Plug-in cabrisignal.gif (160 bytes)
02-12-2006 [ t ] Op de pagina "Verdubbelingsformules": een tweede en een derde bewijs toegevoegd.
11-11-2006 [D] Parameterkrommen met Cabri Geometry (PDF-bestand, ca. 220 kB); zie ook de pagina Analyse-PDF
30-10-2006 [N] Cabri 3D, versie 2, NIEUWE functionaliteit!
17-09-2006 [N] CabriFaq, vraag 45: Hoe teken je een punt waarvan de co÷rdinaten gegeven zijn?
31-08-2006 [D] Artikel "De stelling van Feuerbach, een bewijs met inversie" (PDF-bestand, ca. 113 Kb)
28-06-2006 [ t ] Op de pagina "Elementen, Boek II": Descartes' constructie van x=Ía (in de vertaling van Glazemaker).
25-02-2006 [N] De driehoekspunten X55 en X56 (volgens de Kimberling-coderingcabrisignal.gif (160 bytes)
15-02-2006 [ t ] Op de pagina "Cyclometrische functies": verwijzing naar het artikel "Over de functies arcsin, arccos en arctan" (PDF-bestand; ca. 170 kB).
05-02-2006 [N] Tweedegraads vergelijking
05-02-2006 [N] TI-83 werkblad: Logaritmen (2) / het werkblad zelf is alleen beschikbaar in PDF-formaat
02-02-2006 [ t ] Op de pagina "TI-83 werkblad Logaritmen (1): Download van dit werkblad in PDF-formaat
13-01-2006 [ t ] Op de pagina "De stelling van Van Schooten": Historie
[N] Van Schootens "De organica conicarum ..., Tractatus", titelpagina
09-01-2006 [N] De stelling van Van Schooten  cabrisignal.gif (160 bytes)
03-01-2006 [D] Over de hoeken van 36║ en 72║ (PDF-bestand, ca. 112 kB)
      Zie evt. de pagina 'Een andere constructie ... cq. de pagina "Over de construeerbaarheid van gehele hoeken".
02-01-2006 [N] Een andere constructie van de gulden snede / regelmatige vijfhoek cabrisignal.gif (160 bytes)
26-12-2005 [ t ] Kledinglijn van Yildiz Celie gebaseerd op COMAL-80 (op de pagina UniComal)
25-12-2005 [ t ] 43e Mersenne priemgetal gevonden!
24-12-2005 [N] Tweede constructie [a, B, b - ha]; [ t ] op de pagina Driehoeksconstructies
19-12-2005 [N] Cabri 3D applet: Kubus samengesteld uit 3 congruente piramides (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
30-11-2005 [N] Tweede constructie [ha, hb, za];  [ t ] op de pagina Driehoeksconstructies
23-11-2005 [N] Meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij / illustratie bij een Euclides-artikel  cabrisignal.gif (160 bytes)
17-11-2005 [N] Cabri-werkblad: Pool en poollijn bij cirkels, vervolg cabrisignal.gif (160 bytes)
15-11-2005 [N] Cabri-werkblad: Pool en poollijn bij cirkels cabrisignal.gif (160 bytes)
09-11-2005 [ t ] RSA, een openbaar sleutelsysteem: RSA-640 ontbonden !
08-11-2005 [N] Cabri-werkblad: Projectieve meetkunde (2) / lijnenbundel, harmonie, involutie cabrisignal.gif (160 bytes)
25-10-2005 [N] Cabri-werkblad: Projectieve meetkunde (1) / enkele eerste stappen cabrisignal.gif (160 bytes)
09-10-2005 [N] Cabri-FAQ, vraag 44: Hoe maak je een macro voor de dubbelverhouding van vier punten op een lijn? cabrisignal.gif (160 bytes)
06-10-2005 [N] Cabri 3D applet: Regelmatig twaalfvlak, open te 'vouwen' (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
03-10-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Scheve vierhoek
01-10-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Nog meer over de inhoud van een viervlak
27-09-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Bol, raakvlak, omhullingskegel, omhullingscilinder
11-09-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Prismo´de, obelisk, anti-prisma
[N] Ruimtemeetkunde: Ruitenzesvlak
09-09-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Inhoud van viervlak en piramide (en meer)
[N] Ruimtemeetkunde: Van scheef prisma via recht prisma naar blok (inhoud)
  07-09-2005   [N] Ruimtemeetkunde: Prisma
30-08-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Kubus
[N] Ruimtemeetkunde: Bol
[N] Ruimtemeetkunde: Afstanden
29-08-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Enkele definities
[N] Ruimtemeetkunde: Half-gelijkzijdig en gelijkzijdig viervlak
[N] Ruimtemeetkunde: Netwerk (uitslag) van een viervlak
[N] Ruimtemeetkunde: Rechthoekig viervlak
28-08-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Ingeschreven bol van een viervlak
[N] Ruimtemeetkunde: Omgeschreven bol van een viervlak
27-08-2005 [N] Overzicht stereometrie / ruimtemeetkunde
[N] Ruimtemeetkunde: Half-orthogonaal viervlak
[N] Ruimtemeetkunde: Orthogonaal viervlak
[N] Ruimtemeetkunde: Lijn loodrecht op (twee snijdende lijnen in) een vlak
[N] Ruimtemeetkunde: Bissectricevlakken van een tweevlakshoek
25-08-2005 [N] Ruimtemeetkunde: Monge-punt (met enkele Cabri 3D applets)
20-08-2005 [N] Cabri 3D applet: Drie vlakken en hun snijlijnen (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
[N] Cabri 3D applet: Inversie bij een bol (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in)
[N] Cabri 3D applet: Poolvlak van een punt bij een bol (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
[N] Cabri 3D applet: Centrale projectie van een ruimtekromme (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
15-08-2005 [ t ] Aanpassing 3D applets aan versie 1.1.0 van Cabri 3D
[N] Cabri 3D applet: Doorsnede van cilinder en vlak (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
[N] Cabri 3D applet: Twaalfpuntsbol (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
[N] Cabri 3D applet: Zomaar een stelling... (opent in een NieuwVenster / Cabri 3D plug-in nodig)
26-07-2005 [N] Cabri-werkblad: Apollonius-cirkels cabrisignal.gif (160 bytes)
19-07-2005 [ t ] Harmonikaal: bewijs mbt. Lemoine-punt en Lemoine-lijn in onderstaand PDF-bestand (Involutie)
[N] Involutie: algebra´sch en meetkundig (artikel in PDF-bestand; ca. 130 kB)
16-07-2005 [N] Apollonius-hyperbool en normalen van een kegelsnede cabrisignal.gif (160 bytes)
[N] Duale kegelsnede cabrisignal.gif (160 bytes)
[N] Passermeetkunde: het middelpunt van een cirkel
03-07-2005 [D] Bewijs van de Stelling van Kiepert (PDF-bestand; ca. 28 Kb); zie ook Probleem van Lemoine
21-04-2005 [N] Driehoeksconstructie [ a, b-c, hc ]
[N] Gergonne-lijn en Nobbs-punten cabrisignal.gif (160 bytes)
16-04-2005 [N] Driehoeksconstructies [a, b, A - B] en [A, B - C, ha] en [za, r, ra]
30-03-2005 [N] Driehoeksconstructie [O, Ha, Da]  cabrisignal.gif (160 bytes) - Zie ook de pagina "Driehoeksconstructies"
22-03-2005 [N] X355 - Fuhrmann-punt cabrisignal.gif (160 bytes)
[N] Over de construeerbaarheid van gehele hoeken
13-03-2005 [ t ] Constructies voor [ a, da, R ] en [ ha, hb, r ] op de pagina "Driehoeksconstructies"
06-03-2005 [N] Evengrote cirkels? - een optische illusie cabrisignal.gif (160 bytes)
02-03-2005 [N] Stangen-constructie van een ellips (Trammel van Archimedes?) cabrisignal.gif (160 bytes)
01-03-2005 [N] X26 - Omcentrum van de raaklijnendriehoek cabrisignal.gif (160 bytes)
05-02-2005 [N] Evaluatie-versie Cabri 3D / Cabri 3D plug-in
[N] Voorbeelden Cabri 3D applets (werken alleen als Cabri 3D plug-in is ge´nstalleerd)
03-01-2005 [N] Twee andere driehoeksarceringen cabrisignal.gif (160 bytes) (macro's)
24-12-2004 [N] Cosinusregel (2)
24-12-2004 [N] Verdubbelingsformules (goniometrie)
23-12-2004 [N] Formules van Simpson / goniometrische productformules
05-12-2004 [N] Vraagstuk van Castillon cabrisignal.gif (160 bytes)
04-12-2004 [N] Negatieve inversie cabrisignal.gif (160 bytes)
13-11-2004 [ t ] CabriJavapplet: (op pagina Cyclometrische functies) Eigenschap van arcsin(x), arccos(x) cabrisignal.gif (160 bytes)
02-11-2004 [N] Cabri-FAQ, vraag 43: Hoe maak je een macro voor een Apollonius-cirkel bij twee punten met waarde k cabrisignal.gif (160 bytes)
27-10-2004 [N] Cabri-werkblad: Lineaire transformaties met Cabri cabrisignal.gif (160 bytes)
03-10-2004 [N] Cabri«Jr. werkblad: Het parallellogram / zie de pagina Cabri«Jr-werkbladen
27-09-2004 [N] Cabri 3D
23-09-2004 [N] Cabri«Jr-werkblad: Vierkant / zie de pagina Cabri«Jr-werkbladen
19-09-2004 [N] Lagrange-polynomen cabrisignal.gif (160 bytes)
02-09-2004 [D] Cabri«Jr-werkblad: Translaties / zie de pagina Cabri«Jr-werkbladen
31-08-2004 [D] Cabri«Jr-werkblad: Vermenigvuldiging van figuren / zie de pagina Cabri«Jr-werkbladen
29-08-2004 [N] Ei-vorm en pentagon (zie ook Ei-vormen)
21-08-2004 [N] Cabri«Jr-werkbladen cabrisignal.gif (160 bytes)
14-08-2004 [N] Cabri-werkblad: Omtrekshoeken cabrisignal.gif (160 bytes)
10-07-2004 [N] Cirkelschijven: Twee arceringsmacro's voor CabriPlus cabrisignal.gif (160 bytes)
06-06-2004 [N] Cabri-werkblad: Rond het zwaartepunt van een driehoek cabrisignal.gif (160 bytes)
29-05-2004 [ t ] GIMPS: 41ste Mersenne-priemgetal gevonden
18-04-2004 [N] Cabri-werkblad: Koordenvierhoeken en enkele stellingen van Miquel cabrisignal.gif (160 bytes)
06-04-2004 [ t ] Gulden snede en getallen van Fibonacci: Gulden ellips
03-04-2004 [ t ] CabriJavapplet: Stelling van Pythagoras (b2 = pc) cabrisignal.gif (160 bytes)
  

Reacties terug
Reacties, op- en aanmerkingen, voorstellen tot verbetering, ed. kunnen worden gezonden aan


Home Home begin pagina Top
[p: nieuw.htm] laatste wijziging op: 23-02-2012

Copyright ę 1995 - 2010 Dick Klingens / PandD Software - Rotterdam (The Netherlands). Some rights reserved.

Browser doesn't support WAV plug-in ] Sound Clip (rechtsklikken)